Aicinām darbā UZRAUDZĪBAS EKSPERTI (-U) Atbilstības kontroles departamenta Banku uzraudzības daļā

| Drukāt

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir autonoma valsts iestāde, kas regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

 

Prasības:

augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā vai finanšu vadībā) vai dabas zinātnēs (matemātikā);

Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;

vēlama ne mazāk kā trīs gadu profesionālās darbības pieredze finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku iekšējās kontroles funkciju izpildē;

pieredze banku klientu, pakalpojumu un riska profila vērtēšanā  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā;

zināšanas risku vadības jautājumos;

teicamas latviešu, labas angļu un krievu valodas zināšanas;

labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);

labas analītiskās spējas;

vispārpieņemto starptautisko standartu pārzināšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Pienākumi:

veikt banku darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā pārbaudes;

sagatavot slēdzienus (izziņas) par veikto pārbaužu rezultātiem, konstatētajiem pārkāpumiem un prasībām to novēršanai;

sagatavot lēmumu projektus par sankciju un korektīvo pasākumu piemērošanu;

veikt banku sniegto iebildumu un informācijas par veiktajiem pasākumiem pārbaudēs atklāto trūkumu novēršanai analīzi, kā arī veikt pēcpārbaudes;

veikt banku darbībai raksturīgo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku izvērtēšanu un analītisku materiālu sagatavošanu.

 

Piedāvājam:

konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;

interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālu kolēģu komandā;

iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;

labus darba apstākļus.

 

Pieteikuma vēstuli un CV līdz š.g. 24. aprīlim sūtīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050; fakss: 6722 5755; www.fktk.lv; e-pasts: anita.martinsone@fktk.lv