Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

2013-12-18 Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēde

| Drukāt

Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdes      
                                   
                 DARBA KĀRTĪBA
Norises vieta: Rīgā, Kungu ielā 1, 201. telpā
Sēdes norises laiks: 18.12.2012. plkst. 15.00

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
2. Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos"
3. Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"
4. Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos"
5. Normatīvie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu
6. Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"
7. Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos"
8. Pārskata par kredītiestāžu maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi 
9. Grozījumi "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"

2. Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos not

[ ]

2. Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos not

[ ]

2.Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos note

[ ]

2. ANOT_Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajo

[ ]

3. Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"

[ ]

3. TRCH_Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"

[ ]

3. PIELIK_Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"

[ ]

3. ANOT_Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"

[ ]

4. Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu

[ ]

4. ANOT_ Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprē

[ ]

5. Normatīvie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/20

[ ]

5. Komentari

[ ]

5. ANOT_Normatīvie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 5

[ ]

6. Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"

[ ]

6. TRCH_Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"

[ ]

6. ANOT_Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"

[ ]

7. Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos"

[ ]

7. TRC_Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos"

[ ]

7. PIELIK_Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumo

[ ]

7. ANOT_Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos"

[ ]

8. NOTEIK_ Pārskata par kredītiestāžu maksājumiem, izmantojot korespondentbanku

[ ]

8. PIELIK_Pārskata par kredītiestāžu maksājumiem, izmantojot korespondentbanku t

[ ]

8. KOMENT_ Pārskata par kredītiestāžu maksājumiem, izmantojot korespondentbanku

[ ]

8. ANOT_Pārskata par kredītiestāžu maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīk

[ ]

9.ANOTACiIJA. Grozījumi "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos notei

[ ]

9. Grozījumi "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"

[ ]