Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

2011-12-07 Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēde

| Drukāt

Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdes
                                                                            
                 DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Rīgā, Kungu ielā 1, 201. telpā

Sēdes norises laiks: 07.12.2011. plkst. 15.00

1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
2. Lēmuma projekts "Par "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012. gada budžeta" apstiprināšanu""
3. Maksājumu Noguldījumu garantiju fondā (NGF) kopsavilkums 2011. gada 30. septembrī un Maksājumu Apdrošināto aizsardzības fondā (AAF) kopsavilkums (latos)
4. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2012. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi"
5. Normatīvo noteikumu projekts "Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos""
6. Normatīvo noteikumu projekts "Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos""
7. Normatīvo noteikumu projekts "Par grozījumiem "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos""
8. Normatīvo noteikumu projekts "Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos""
9. Normatīvo noteikumu projekts "Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos""
10. Normatīvie noteikumi par kritērijiem atvērto fondu ieguldījumu objektu atbilstībai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma prasībām
11. Normatīvo noteikumu projekts "Grozījumi "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos""

PAR "FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS 2012. GADA BUDŽETA" APSTIPRINĀŠANU

[ ]

Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījum

[ ]

Grozījumi "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem

[ ]

Noguldījumu garantiju fonda (NGF) līdzekļi un saistības

[ ]

Anotācija Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības nodrošināšanai nepiecie

[ ]

Anotācija Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012. gada ieņēmumu bāzes noteik

[ ]

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgu

[ ]

Anotācija Par projektu "Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas note

[ ]

Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"_projekts

[ ]

Anotācija Grozījumu "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumo

[ ]

Grozījumi "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos"_projekt

[ ]

Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi

[ ]

Anotācija

[ ]

Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai

[ ]

8_pieikums

[ ]

10_pielikums

[ ]

Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšana

[ ]

Anotācija

[ ]

Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu saga

[ ]

Pārskati

[ ]

Anotācija

[ ]

Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteik

[ ]

Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi

[ ]

Anotācija

[ ]

Normatīvie noteikumi par kritērijiem atvērto fondu ieguldījumu objektu atbilstīb

[ ]