Komisijas padome

| Drukāt

Informāciju par Padomes sēdes atklātajā daļā izskatāmajiem jautājumiem skatīt sadaļā Konsultatīvā padome

http://www.fktk.lv/lv/komisija/komisijas-darbiba/konsultativa-padome.html 

Savukārt informācija par sēdes atklātajā daļā pieņemtajiem svarīgiem lēmumiem tiks publicēta sadaļā Mediju telpa

http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2016.html