Vadība

| Drukāt

FKTK priekšsēdētājs

Pēters Putniņš

 

Pēters Putniņš dzimis 1973. gada 23. septembrī. Latvijas Universitātē 2010.gadā ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē, bet 1996.gadā kļuva par Latvijas Universitātes starptautisko attiecību bakalauru.

Līdzšinējā profesionālā pieredze cieši saistīta ar finanšu sektoru. No 2005. līdz 2012. gadam bija Latvijas Bankas konsultants juridiskajos jautājumos, bet no 2002.gada līdz 2004.gadam vadīja Latvijas Bankas Juridisko pārvaldi. No 2005. gada ir zvērināts advokāts, bet šobrīd advokāta darbība apturēta, pildot esošā amata pienākumus. Savukārt no 2001.gada līdz 2002.gadam bijis akciju sabiedrības "Reģionālā investīciju banka" viceprezidents. FKTK priekšsēdētājs guvis pieredzi, strādājot apdrošināšanas akciju sabiedrībās "Balta" un "Rīgas Fenikss", kā arī advokātu birojā "Spāde un Miķelsons".

2012. gada 20. decembrī Saeima ieceļ FKTK priekšsēdētāja vietnieka amatā.

2016. gada 11. februārī Saeima ieceļ FKTK priekšsēdētāja amatā.

 

FKTK priekšsēdētāja vietniece

Gunta Razāne

Gunta Razāne dzimusi 1966. gada 7. maijā.  1989. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi maģistra grādu ekonomikā un finansēs. 

Strādājusi ASV kā AS "Latvijas Finieris" mārketinga pārstāve (2013-2016), pirms tam nodrošināja pārstāvniecību ASV Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerai (2013-2014).

Iepriekšējā darba pieredze pamatā bijusi saistīta ar finanšu sektoru. No 2011. līdz 2012. gadam G. Razāne bija vecākā korporatīvo klientu vadītāja Latvijas AS SEB Banka (2011-2012). Strādājusi vairākās ārvalstu bankās kā vecākā analītiķe (t.sk. riska, kredītu un Basel II jomā) – Bank DnB NORD (2006-2011), SAXO Bank (2005-2006), HVB Bank Latvia (2003-2005), iepriekš arī Vereinsbank Riga (1998-2000 un 2003-2005) un vadošos amatos Latvijas pirmajās komercbankās kā Deutsche-Lettishe Bank/AS Hansabanka (1993) un AS “Latvijas Kredītbanka” (1991).

Vadījusi arī Latvijas Attīstības aģentūras pārstāvniecību Zviedrijā (2000-2003). Darba pieredze iegūta arī Finanšu ministrijā Valsts Kases vadītāja vietnieces amatā (1993) saistībā ar Latvijas Valsts Kases izveidošanu un tās darbības nodrošināšanu sākuma periodā. 

2016. gada 27. oktobrī Saeima ieceļ FKTK priekšsēdētāja vietnieces amatā.

 

 

FKTK padomes loceklis
Gvido Romeiko

Gvido Romeiko dzimis 1959. gada 13. maijā. Studējis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1977-1982).

No 1990. līdz 1991. gadam strādājis Finanšu ministrijā par juriskonsultu, no 1991. līdz 1994. gadam - Finanšu ministrijas Valsts apdrošināšanas uzraudzības nodaļas priekšnieks. No 1994. līdz 1995. gadam - apdrošināšanas sabiedrības "Pirmais nacionālais pensiju fonds" valdes priekšsēdētājs. No 1995. gada Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieks.

Kopš 2001. gada 1. jūlija FKTK padomes loceklis.

 

FKTK padomes locekle
Ludmila Vojevoda

Ludmila Vojevoda dzimusi 1962. gada 14. maijā. Studējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē (1979-1984). ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) biedre kopš 2008. gada.

No 1985. līdz 1993. gadam strādājusi LZA Ekonomikas institūtā, no 1993. līdz 1995. gadam - Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldē par uzraudzības speciālisti. No 1995. gada Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Banku regulējošo prasību un analīzes daļas vadītāja.

Kopš 2001. gada 1. jūlija FKTK padomes locekle.

FKTK padomes locekle
Jeļena Ļebedeva


Jeļena Ļebedeva dzimusi 1962. gada 10. martā. Studējusi Latvijas Valsts Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātē (1979-1984).

No 1984. gada līdz 1991. gadam strādājusi Celtniecības bankā par vecāko un galveno ekonomisti. No 1992. gada strādājusi Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldē par uzraudzības speciālisti, no 1995. gada - Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Uzraudzības daļas vadītāja. No 2001. gada strādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, bijusi Banku un vērtspapīru tirgus daļas vadītāja un Uzraudzības departamenta direktora vietniece.

Kopš 2012. gada 1. marta FKTK padomes locekle.