Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Saites

| Drukāt

LATVIJĀ

Latvijas Banka www.bank.lv
Latvijas Republikas Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja www.president.lv
Latvijas Republikas Saeima www.saeima.lv
Latvijas Republikas Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv/lv
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija www.sprk.gov.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra http://www.vsaa.lv
Valsts fondēto pensiju portāls www.manapensija.lv
Valsts kase www.kase.gov.lv
Centrālā statistikas pārvalde www.csb.lv
NASDAQ OMX Riga un Latvijas Centrālais depozitārijs www.nasdaqomxbaltic.com
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
Finanšu nozares asociācija www.financelatvia.eu 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija www.laa.lv
Latvijas Līzinga devēju asociācija www.llda.lv

Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācija: http://lmena.lv/index_lv.php 

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs www.ltab.lv
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs www.ptac.gov.lv
Latvijas Aktuāru asociācija www.aktuars.lv

Informācija par Starptautiskā Valūtas Fonda aktivitātēm Latvijā: http://www.imf.org/external/country/lva/rr/index.htm

Eiropas Komisijas Pārstāvniecība Latvijā https://ec.europa.eu/latvia/home_lv


STARPTAUTISKĀS SAITES

Eiropas banku iestāde (European Banking Authority - EBA) www.eba.europa.eu
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities Market Authority - ESMA) www.esma.europa.eu
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) eiopa.europa.eu
Eiropas Sistēmisko risku padome (European Systemic Risk Board - ESRB) www.esrb.europa.eu
Pasaules bankas grupa www.worldbank.org
Starptautiskais valūtas fonds (IMF) www.imf.org

Starptautisko norēķinu banka, (Bāzeles komiteja) www.bis.org
Pasaules Banka https://www.worldbank.org/
Pasaules valstu centrālās bankas www.bis.org/cbanks.htm
Eiropas Centrālā banka www.ecb.int
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka www.ebrd.com
Starptautiskā Apdrošināšanas uzraudzību asociācija (IAIS) www.iaisweb.org
Starptautiskā apdrošinātāju asociācija pret krāpšanu apdrošināšanā www.iaifa.org
Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) www.iosco.org
Starptautiskā pensiju regulatoru un uzraudzības institūciju apvienība (INPRS) www.inprs.org
ASV Vērtspapīru un biržu komisija www.sec.gov
ASV Federālā depozītu apdrošināšanas korporācija www.fdic.gov
Eiropas Komisija Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA) https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
Eiropas Komisija Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)  https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_en
Eiropas Komisija Taxation and Customs Union (nodokļi un muita) https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
Starptautiskā noguldījumu apdrošinātāju asociācija (International Association of Deposit Insurers) http://www.iadi.org
Financial Action Task Force http://www.fatf-gafi.org
Eiropas noguldījumu apdrošinātāju forums (European Forum of Deposit Insurers) www.efdi.eu 
Vienotā noregulējuma valde (Single Resolution Board) http://srb.europa.eu/ 

Eiropadome. Eiropas Savienības Padome https://www.consilium.europa.eu/lv/council-eu/

Eiropas Parlaments http://www.europarl.europa.eu/portal/lv

Eiropas Padome https://www.coe.int/en/web/portal/home 

 


EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS

Apvienotā Karaliste
· Prudential Regulation Authority: http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/default.aspx
· Financial Conduct Authority: http://www.fca.org.uk/about/what
· Bank of England http://www.bankofengland.co.uk/
· The Pensions Regulator http://www.thepensionsregulator.gov.uk

Austrija
· The Financial Market Authority (FMA) (Finanzmarktaufsicht) http://www.fma.gv.at/cms/site/EN/index.html
·Central Bank of the Republic of Austria (Oesterreichische Nationalbank) https://www.oenb.at/en/

 

Beļģija
· Financial Services and Markets Authority (FSMA) http://www.fsma.be 
· National Bank of Belgium (Banque Nationale de Belgique) http://www.nbb.be/

Bulgārija
· Financial Supervision Commission http://www.fsc.bg/?l=english
· Bulgarian National Bank http://www.bnb.bg/index.htm?toLang=_EN

Čehija
· Czech National Bank (Ceska Narodni Banka) http://www.cnb.cz/en/

Dānija
· Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) http://www.finanstilsynet.dk/?sc_lang=en
· (National Bank of Denmark (Danmarks Nationalbank) http://www.nationalbanken.dk/dnuk/specialdocuments.nsf)

Francija
· Bank of France (Banque de France) https://www.banque-france.fr/en/home.html 
· Financial markets regulator (AMF) http://www.amf-france.org/en_US/?langSwitch=true 

Horvātija

· Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) https://hanfa.hr/en/

· Croatian National Bank (Hrvatska narodna banka) https://www.hnb.hr/en/home  

Grieķija
· Bank of Greece http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx 
· Hellenic Capital Market Commission (HCMC) http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home#  
· Private Insurance Supervisory Committee (PISC) http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/deia/default.aspx 

Igaunija
· Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon) http://www.fi.ee/?lang=en&PHPSESSID=ce4c8100d57e656cde48cc8e6e0dde39
· Estonian Bank (Eesti Pank) http://www.eestipank.ee/frontpage/en/

Īrija
· Central Bank and Financial Services Authority of Ireland http://www.centralbank.ie/
· The Pensions Board http://www.pensionsboard.ie/

Itālija
· Bank of Italy (Banca d'Italia) http://www.bancaditalia.it/;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
· National Commission for Financial Companies and the Stock Exchange (CONSOB) http://www.consob.it/web/consob/home    
· Institute for the Supervision of Insurance (IVASS) https://www.ivass.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3 

· Pension Fund Supervisory Commission (COVIP) https://www.covip.it/# 

Kipra
· Central Bank of Cyprus http://www.centralbank.gov.cy/
· Cyprus Securities and Exchange Commission http://www.cysec.gov.cy/default_en.aspx
· Insurance Companies Control Service (ICCS) http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/DMLicsa_en/DMLicsa_en?OpenDocument

Luksemburga
· Commission for the Supervision of Financial Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier) http://www.cssf.lu/index.php?&L=1
· Central Bank of Luxembourg (Banque Centrale du Luxembourg) http://www.bcl.lu/en/index.php
· Insurance Commission (Commissariat aux Assurances) http://www.commassu.lu

Lietuva
· Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas) http://www.lb.lt/about

Malta
· Malta Financial Services Authority http://www.mfsa.com.mt/
· Central Bank of Malta http://www.centralbankmalta.org/

Nīderlande
· National Bank of Netherlands (De Nederlandsche Bank) http://www.dnb.nl/en/home/index.jsp
· The Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financi?le Markten) http://www.afm.nl/default.ashx?FolderId=754&LanguageID=ENG

Polija
· Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) http://www.knf.gov.pl/en/
· National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski) http://www.nbp.pl/Homen.aspx?f=/srodeken.htm

Portugāle
· Bank of Portugal (Banco de Portugal) http://www.bportugal.pt/en-US/Pages/inicio.aspx
· The Portuguese Securities Market Commission (Comiss?o do Mercado de Valores Mobili?rios) http://www.cmvm.pt/NR/exeres/09F101EA-EE95-47F9-953B-33C7919C1519.htm
· Insurance and Pension Funds Supervision Authority (Instituto de Seguros de Portugal (ISP)) http://www.isp.pt/NR/exeres/E0E2897B-45CB-4741-9587-FB2B1FEA47FF.htm

Rumānija
· National Bank of Romania (Banca Na?ional? a Rom?niei) http://www.bnro.ro/Home.aspx
· The Financial Supervisory Authority (Autoritatea de Supraveghere Financiară) https://asfromania.ro/en/ 

Slovākija
· National Bank of Slovakia (N?rodn? banka Slovenska) http://www.nbs.sk/en/home

Slovēnija
· Bank of Slovenia (Banka Slovenije) http://www.bsi.si/en/
· The Securities Market Agency (Agencija za trg Vrednostnih Papirjev) https://www.a-tvp.si/eng    
· Insurance Supervision Agency (Agencija za Zavarovalni Nadzor) https://www.a-zn.si/en/ 

Somija
· Financial Supervisory Authority (FIN-FSA/Finanssivalvonta (Fiva)/Finansinspektionen)  http://www.finanssivalvonta.fi/en/
· Bank of Finland (Suomen Pankki) http://www.bof.fi/en/index.htm

Spānija
· Bank of Spain (Banco de Espa?a) http://www.bde.es/homee.htm

· Ministry of Economics and Business, General Directorate of Insurance and Pension Funds (La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/?lang_choosen=en 

· Naional Committee on the Securities Market (CNMV) http://cnmv.es/portal/home.aspx

Ungārija
· Central Bank of Hungary http://english.mnb.hu/

Vācija
· Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) http://www.bafin.de/EN/
· Central Bank of the Federal Republic of Germany (Deutsche Bundesbank) http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Bundesbank/bundesbank.html 

Zviedrija
· Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen)  https://www.fi.se/en/    
· Central Bank of Sweden (Sveriges Riksbank) http://www.riksbank.com/

 

 CITAS EIROPAS VALSTIS

Islande
· Financial Supervision Authority (Fj?rm?laeftirlitid)  https://en.fme.is/   
· Central Bank of Iceland https://www.cb.is/ 

Lihtenšteina
· Financial Market Authority (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) http://www.fma-li.li/?page_id=8&l=2

Norvēģija
· Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) http://www.finanstilsynet.no/en/
· Central Bank of Norway (Norges Bank) https://www.norges-bank.no/ 

Šveice
· Swiss Financial Market Supervision Authority (FINMA) http://www.finma.ch/e/pages/default.aspx

 

EIROPAS SAVIENĪBAS UN EZZ VALSTU NOREGULĒJUMA IESTĀDES

Apvienotā Karaliste

· Bank of England http://www.bankofengland.co.uk/ 

Austrija

· The Financial Market Authority (FMA) (Finanzmarktaufsicht) http://www.fma.gv.at/cms/site/EN/index.html 

Beļģija

· National Bank of Belgium (Banque Nationale de Belgique) http://www.nbb.be/ 

Bulgārija 

· Bulgarian National Bank (Įśėćąšńźą ķąšīäķą įąķźą) – kontaktiestāde  http://www.bnb.bg/index.htm?toLang=_EN  

·  Financial Supervision Commission (Źīģčńč˙ ēą ōčķąķńīā ķąäēīš) http://www.fsc.bg/ 

Čehija 

· Czech National Bank (Ceska Narodni Banka) http://www.cnb.cz/en/ 

Dānija

· Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) – kontaktiestāde http://www.finanstilsynet.dk/?sc_lang=en 

·  Finansiel Stabilitet https://www.fs.dk/finansiel-stabilitet-at-a-glance 

Francija

· Prudential Supervisory and Resolution Authority (Autorité de Contrōle Prudentiel et de Résolution) https://www.banque-france.fr/en 

Horvātija

· Croatian National Bank (Hrvatska narodna banka) – kontaktiestāde https://www.hnb.hr/en/home 

· Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) https://hanfa.hr/en/

· State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution https://www.dab.hr/en/ 

Grieķija

· Bank of Greece – kontaktiestāde http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx  

· Hellenic Capital Market Commission (HCMC) http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home# 

Igaunija

· Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon) – kontaktiestāde https://www.fi.ee/en?lang=en  

· Guarantee Fund (Tagastisfond) https://www.tf.ee/eng/ 

Īrija 

· Central Bank of Ireland http://www.centralbank.ie/ 

Itālija

· Bank of Italy (Banca d'Italia)  https://www.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1 

Kipra

· Central Bank of Cyprus https://www.centralbank.cy/ 

Luksemburga

· Commission for the Supervision of Financial Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier) http://www.cssf.lu/index.php?&L=1 

Lietuva

· Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas) http://www.lb.lt/about   

Malta

· Malta Financial Services Authority http://www.mfsa.com.mt/ 

Nīderlande

· National Bank of Netherlands (De Nederlandsche Bank) http://www.dnb.nl/en/home/index.jsp 

Polija 

· Bank Guarantee Fund (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) https://www.bfg.pl/en 

Portugāle

· Bank of Portugal (Banco de Portugal) http://www.bportugal.pt/en-US/Pages/inicio.aspx 

Rumānija

· National Bank of Romania (Banca Nažionalć a Romāniei) – kontaktiestāde http://www.bnro.ro/Home.aspx 

· The Financial Supervisory Authority (Autoritatea de Supraveghere Financiarć) https://asfromania.ro/en/ 

Slovākija 

·  Resolution Council (Rada pre riešenie krķzovżch situįciķ) http://www.rezolucnarada.sk/en/resolution-council/about-the-resolution-council 

Slovēnija

· Bank of Slovenia (Banka Slovenije) http://www.bsi.si/en/ 

Somija

·  Finnish Financial Stability Authority (Rahoitusvakausvirasto) https://rvv.fi/en/frontpage 

Spānija

· Spanish Executive Resolution Authority (FROB) – kontaktiestāde http://www.frob.es/en/Paginas/Home.aspx 

· Bank of Spain (Banco de Espana) http://www.bde.es/homee.htm 

· Naional Committee on the Securities Market (CNMV) http://cnmv.es/portal/home.aspx 

Ungārija

· Central Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank) http://english.mnb.hu/ 

Vācija 

· Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) http://www.bafin.de/EN/ 

Zviedrija

· Swedish National Debt Office (Riksgälden) https://www.riksgalden.se/en/aboutsndo/ 

Banku Savienība (ES)

· Single Resolution Board https://srb.europa.eu/ 

Īslande

· Financial Supervisory Authority (Fjįrmįlaeftirlitid) https://en.fme.is/ 

Lihtenšteina

· Financial Market Authority (Finanzmarktaufsicht) https://www.fma-li.li/en/ 

Norvēģija

· Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) https://www.finanstilsynet.no/en/ 

Gibraltārs

· Gibraltar Financial Services Commission http://www.fsc.gi/fsc/home.htm 

 

 

CITAS ĀRVALSTU UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS

Egyptian Financial Regulatory Authority

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_en/efsa_pages_en/main_efsa_page_en.htm

British Columbia Securities Commission
www.bcsc.bc.ca

China Securities Regulatory Commission
http://www.csrc.gov.cn/CSRCSite/eng/eindex.htm

ASV Galvenais valūtas kontroles birojs (Office of the Comptroller of the Currency)
www.occ.treas.gov

Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury
https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx

 

Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"

http://www.xe.com/iso4217.php


STARPTAUTISKĀ TERORISMA APKAROŠANA

Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. decembra rezolūcija par jaunu stratēģiju attiecībā uz Afganistānu (2009/2217(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:LV:PDF

Eiropas Savienība ir izstrādājusi terorisma apkarošanas stratēģiju, kurā paredzēti pasākumi šādās četrās jomās: prevencija, aizsardzība, noziedznieku vajāšana un reaģēšana
http://eur-lex.europa.eu/lv/dossier/dossier_03.htm#2


ASV vēstniecības norādītās saites informācijai par personām un organizācijām, kas tiek turētas aizdomās par saistību ar terorismu:

Most Wanted Terrorists
http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists

U.S. Department of State Foreign Terrorist Organizations
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

Country Reports on Terrorism
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htm