Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Saites

| Drukāt

LATVIJĀ

Latvijas Banka www.bank.lv
Latvijas Republikas Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja www.president.lv
Latvijas Republikas Saeima www.saeima.lv
Latvijas Republikas Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv/lv
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija www.sprk.gov.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra http://www.vsaa.lv
Valsts fondēto pensiju portāls www.manapensija.lv
Valsts kase www.kase.gov.lv
Centrālā statistikas pārvalde www.csb.lv
NASDAQ OMX Riga un Latvijas Centrālais depozitārijs www.nasdaqomxbaltic.com
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
Latvijas Komercbanku asociācija www.lka.org.lv  
Latvijas Apdrošinātāju asociācija www.laa.lv
Latvijas Līzinga devēju asociācija www.llda.lv
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija www.brokers.lv

Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācija: http://lmena.lv/index_lv.php 

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs www.ltab.lv
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs www.ptac.gov.lv
Latvijas Aktuāru asociācija www.aktuars.lv

Informācija par Starptautiskā Valūtas Fonda aktivitātēm Latvijā: http://www.imf.org/external/country/lva/rr/index.htmSTARPTAUTISKĀS SAITES

Eiropas banku iestāde (European Banking Authority - EBA) www.eba.europa.eu
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities Market Authority - ESMA) www.esma.europa.eu
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) eiopa.europa.eu
Eiropas Sistēmisko risku padome (European Systemic Risk Board - ESRB) www.esrb.europa.eu
Pasaules bankas grupa www.worldbank.org
Starptautiskais valūtas fonds (IMF) www.imf.org

Starptautisko norēķinu banka, (Bāzeles komiteja) www.bis.org
Pasaules valstu centrālās bankas www.bis.org/cbanks.htm
Eiropas Centrālā banka www.ecb.int
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka www.ebrd.com
Starptautiskā Apdrošināšanas uzraudzību asociācija (IAIS) www.iaisweb.org
Starptautiskā apdrošinātāju asociācija pret krāpšanu apdrošināšanā www.iaifa.org
Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) www.iosco.org
Starptautiskā pensiju regulatoru un uzraudzības institūciju apvienība (INPRS) www.inprs.org
ASV Vērtspapīru un biržu komisija www.sec.gov
ASV Federālā depozītu apdrošināšanas korporācija www.fdic.gov
Single Market News (DG-MARKT) www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/smn/index.htm
Key (nodokļi un muita) www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/thekey/key.htm
Starptautiskā noguldījumu apdrošinātāju asociācija (International Association of Deposit Insurers) http://www.iadi.org
Financial Action Task Force http://www.fatf-gafi.org
Eiropas noguldījumu apdrošinātāju forums (European Forum of Deposit Insurers) www.efdi.eu 
Vienotā noregulējuma valde (Single Resolution Board) http://srb.europa.eu/ 

 


EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS

Apvienotā Karaliste
· Prudential Regulation Authority: http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/default.aspx
· Financial Conduct Authority: http://www.fca.org.uk/about/what
· Bank of England http://www.bankofengland.co.uk/
· The Pensions Regulator http://www.thepensionsregulator.gov.uk

Austrija
· The Financial Market Authority (FMA) (Finanzmarktaufsicht) http://www.fma.gv.at/cms/site/EN/index.html
· Central Bank of the Republic of Austria (Oesterreichische Nationalbank) http://www.oenb.at/en/welcome_to_the_oenb.jsp

Beļģija
· Financial Services and Markets Authority (FSMA) http://www.fsma.be 
· National Bank of Belgium (Banque Nationale de Belgique) http://www.nbb.be/

Bulgārija
· Financial Supervision Commission http://www.fsc.bg/?l=english&
· Bulgarian National Bank http://www.bnb.bg/index.htm?toLang=_EN

Čehija
· Czech National Bank (Ceska Narodni Banka) http://www.cnb.cz/en/

Dānija
· Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) http://www.finanstilsynet.dk/?sc_lang=en
· (National Bank of Denmark (Danmarks Nationalbank) http://www.nationalbanken.dk/dnuk/specialdocuments.nsf)

Francija
· Bank of France (Banque de France) https://www.banque-france.fr/en/home.html 
· Autorité des Marchés Financiers http://www.amf-france.org/en_US/?langSwitch=true 
· Insurance Supervision Commission (L’Autorité de Contr?le des Assurances et des Mutuelles) (ACAM) www.acam-france.fr
· Comité des entreprises d'assurance – CEA http://www.ceassur.fr/

Grieķija
· Bank of Greece http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx 
· Hellenic Capital Market Commission http://www.hcmc.gr/pages/index.asp
· Private Insurance Supervisory Committee (PISC) http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/deia/default.aspx 

Igaunija
· Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon) http://www.fi.ee/?lang=en&PHPSESSID=ce4c8100d57e656cde48cc8e6e0dde39
· Estonian Bank (Eesti Pank) http://www.eestipank.ee/frontpage/en/

Īrija
· Financial Regulator http://www.financialregulator.ie/Pages/home.aspx
· Central Bank and Financial Services Authority of Ireland http://www.centralbank.ie/
· The Pensions Board http://www.pensionsboard.ie/

Itālija
· Bank of Italy (Banca d'Italia) http://www.bancaditalia.it/;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
· The Commissione Nazionale per le Societ? e la Borsa (CONSOB) http://www.consob.it/mainen/index.html?mode=gfx
· ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp
· Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) http://www.covip.it/homepage.htm

Kipra
· Central Bank of Cyprus http://www.centralbank.gov.cy/
· Cyprus Securities and Exchange Commission http://www.cysec.gov.cy/default_en.aspx
· Insurance Companies Control Service (ICCS) http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/DMLicsa_en/DMLicsa_en?OpenDocument

Luksemburga
· Commission for the Supervision of Financial Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier) http://www.cssf.lu/index.php?&L=1
· Central Bank of Luxembourg (Banque Centrale du Luxembourg) http://www.bcl.lu/en/index.php
· Insurance Commission (Commissariat aux Assurances) http://www.commassu.lu

Lietuva
· Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas) http://www.lb.lt/about

Malta
· Malta Financial Services Authority http://www.mfsa.com.mt/
· Central Bank of Malta http://www.centralbankmalta.org/

Nīderlande
· National Bank of Netherlands (De Nederlandsche Bank) http://www.dnb.nl/en/home/index.jsp
· The Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financi?le Markten) http://www.afm.nl/default.ashx?FolderId=754&LanguageID=ENG

Polija
· Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) http://www.knf.gov.pl/en/
· National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski) http://www.nbp.pl/Homen.aspx?f=/srodeken.htm

Portugāle
· Bank of Portugal (Banco de Portugal) http://www.bportugal.pt/en-US/Pages/inicio.aspx
· The Portuguese Securities Market Commission (Comiss?o do Mercado de Valores Mobili?rios) http://www.cmvm.pt/NR/exeres/09F101EA-EE95-47F9-953B-33C7919C1519.htm
· Insurance and Pension Funds Supervision Authority (Instituto de Seguros de Portugal (ISP)) http://www.isp.pt/NR/exeres/E0E2897B-45CB-4741-9587-FB2B1FEA47FF.htm

Rumānija
· National Bank of Romania (Banca Na?ional? a Rom?niei) http://www.bnro.ro/Home.aspx
· Romanian National Securities Commission (Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare) http://www.cnvmr.ro/en/index.htm
· Insurance Supervisory Commission (CSA) http://www.csa-isc.ro
· Romanian Private Pension System Supervision Commission (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) http://w4.csspp.ro/en/index.php

Slovākija
· National Bank of Slovakia (N?rodn? banka Slovenska) http://www.nbs.sk/en/home

Slovēnija
· Bank of Slovenia (Banka Slovenije) http://www.bsi.si/en/
· The Securities Market Agency (Agencija za trg Vrednostnih Papirjev) http://www.a-tvp.si/Eng/Default.aspx
· Insurance Supervision Agency (Agencija za Zavarovalni Nadzor) http://www.a-zn.si/eng/client/default.asp?r=-1&n=167&p=content

Somija
· Financial Supervisory Authority (FIN-FSA/Finanssivalvonta (Fiva)/Finansinspektionen)  http://www.finanssivalvonta.fi/en/
· Bank of Finland (Suomen Pankki) http://www.bof.fi/en/index.htm

Spānija
· Bank of Spain (Banco de Espa?a) http://www.bde.es/homee.htm
omisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) http://www.cnmv.es/index_e.htm
· The Directorate-General of Insurance and Pension Funds (DGSFP) http://www.dgsfp.meh.es/index_in.asp

Ungārija
· Central Bank of Hungary http://english.mnb.hu/

Vācija
· Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) http://www.bafin.de/EN/
· Central Bank of the Federal Republic of Germany (Deutsche Bundesbank) http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Bundesbank/bundesbank.html 

Zviedrija
· Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) http://www.fi.se/Default____3.aspx
· Central Bank of Sweden (Sveriges Riksbank) http://www.riksbank.com/

 

 CITAS EIROPAS VALSTIS

Islande
· Financial Supervision Authority (Fj?rm?laeftirlitid) http://www.fme.is/?PageID=146
· Central Bank of Iceland http://www.sedlabanki.is/?pageid=194

Lihtenšteina
· Financial Market Authority (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) http://www.fma-li.li/?page_id=8&l=2

Norvēģija
· Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) http://www.finanstilsynet.no/en/
· Central Bank of Norway (Norges Bank) http://www.norges-bank.no/default____106.aspx

Šveice
· Swiss Financial Market Supervision Authority (FINMA) http://www.finma.ch/e/pages/default.aspx

 

CITAS ĀRVALSTU UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS

Arab Republic of Egypt Capital Market Commission
www.cma.gov.eg

British Columbia Securities Commission
www.bcsc.bc.ca

China Securities Regulatory Commission
http://www.csrc.gov.cn/CSRCSite/eng/eindex.htm

ASV Galvenais valūtas kontroles birojs (Office of the Comptroller of the Currency)
www.occ.treas.gov

Office of Foreign Assets Control
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf

 

Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"

http://www.xe.com/iso4217.php


STARPTAUTISKĀ TERORISMA APKAROŠANA

Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. decembra rezolūcija par jaunu stratēģiju attiecībā uz Afganistānu (2009/2217(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:LV:PDF

Eiropas Savienība ir izstrādājusi terorisma apkarošanas stratēģiju, kurā paredzēti pasākumi šādās četrās jomās: prevencija, aizsardzība, noziedznieku vajāšana un reaģēšana
http://eur-lex.europa.eu/lv/dossier/dossier_03.htm#2


ASV vēstniecību norādītās saites informācijai par personām un organizācijām, kas tiek turētas aizdomās par saistību ar terorismu:

Most Wanted Terrorists
http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists

U.S. Department of State Foreign Terrorist Organizations
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

Country Reports on Terrorism
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htm