Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Apdrošināšanas sabiedrība

| Drukāt

Apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Personas, kuras ir tiesīgas dibināt apdrošināšanas sabiedrību ir noteiktas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 29. pantā.

Lai saņemtu apdrošināšanas licenci, jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegums par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kuram pievienota Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.01.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 4 "Apdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktā informācija un dokumenti.

Komercsabiedrībām, kuras vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kredītu apdrošināšanai, galvojumu apdrošināšanai vai dzīvības apdrošināšanai, minimālais sākotnējais kapitāls ir 3,7 miljoni eiro. Pārējām komercsabiedrībām minimālais sākotnējais kapitāls ir 2,5 miljons eiro.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par apdrošināšanas licences izsniegšanu izskata un lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas likums un citi apdrošināšanas sabiedrības darbību regulējošie normatīvie akti ir pieejami šeit: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/likumi.html

 

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem: