Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Pārapdrošināšana

| Drukāt

 

Pārapdrošināšana ir cedēto risku pieņemšana no apdrošināšanas komersanta, pārapdrošināšanas komersanta vai privātā pensiju fonda.

Pārapdrošināšanas darbības uzsākšana un licencēšana ir noteikta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.01.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 5 "Pārapdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošināšanas sabiedrības darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".

Pārapdrošināšanas sabiedrība var uzsākt pārapdrošināšanu tikai pēc pārapdrošināšanas licences saņemšanas.

Lai saņemtu pārapdrošināšanas licenci, pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātājam ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegums, kuram pievienota Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Komisijas 06.01.2016. normatīvoas noteikumos "Pārapdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošināšanas sabiedrības darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktā informācija un dokumenti.

Komisija iesniegumu par licences izsniegšanu izskata seši mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums un citi pārapdrošinātāju darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami šeit: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/apdrosinasana/likumi/ 

 

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem: