Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

| Drukāt

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir akciju sabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, Komisijas normatīvajiem noteikumiem, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem.

Lai saņemtu licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma (10.pantā) noteiktie dokumenti un ziņas.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības minimālais sākotnējais kapitāls ir 125000 eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

Komisija lēmumu par licences izsniegšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Komisija izsniedz licenci 10 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums un citi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību regulējošie normatīvie akti pieejami šeit: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/finansu_instrumentu_tirgus/likumi/

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem: