Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Banku licencēšana

| Drukāt

Banka ir kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus. Personas, kas tiesīgas dibināt banku ir noteiktas Kredītiestāžu likuma 16.pantā.

Lai saņemtu licenci (atļauju) bankas darbībai jaundibināmai bankai ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegums, kuram pievienota Kredītiestāžu likumā un Komisijas padomes 25.09.2009. noteikumos "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktā informācija un dokumenti.

Bankas minimālais sākotnējais kapitāls ir ekvivalents pieciem miljoniem eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad pieņemts lēmums izsniegt licenci (atļauju) bankas darbībai.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par licences (atļaujas) saņemšanu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Savukārt lēmumu par licences kredītiestādes darbībai izsniegšanu pieņem Eiropas Centrālā Banka, balstoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšlikumu.

Komisija izsniedz licenci trīs darba dienu laikā pēc apliecinātas bankas reģistrācijas apliecības kopijas saņemšanas. 

Kredītiestāžu likums un citi bankas darbību reglamentējošie normatīvie akti pieejami šeit: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/kreditiestades/likumi.html