Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Privātais pensiju fonds

| Drukāt

Privātais pensiju fonds ir komercreģistrā ierakstīta akciju sabiedrība, kas saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un pensiju plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem papildpensiju. Personas, kas ir tiesīgas būt par pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem), ir noteiktas likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 6.pantā.

Pensiju fondi var būt slēgti vai atklāti.

Lai saņemtu licenci privātā pensiju fonda darbībai akciju sabiedrība iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" (8.pantā) noteiktie dokumenti.

Komisija izskata pensiju fonda iesniegumu par licences piešķiršanu un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Likums "Par privātajiem pensiju fondiem" un citi privātā pensiju fonda darbību regulējošie normatīvie akti pieejami šeit:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/pensiju_fondi/likumi/