Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Valsts fondēto pensiju shēmas

| Drukāt

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs veic fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu pārvaldīšanu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt Latvijā reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle Latvijā, kas ir tiesīga sniegt ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs drīkst sākt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu tikai pēc reģistrācijas fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrācijas kārtība ir noteikta Valsts fondēto pensiju likuma 11.3 pantā.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura veic valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, savā darbībā ievēro Valsts fondēto pensiju likumu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumus Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību", kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus.

Komisija iesniegumu izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 60 dienu laikā pēc tam, kad saņemti Valsts fondēto pensiju likuma 11.3 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

Valsts fondēto pensiju likums, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" un citi valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu regulējošie normatīvie akti pieejami šeit: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/pensiju_fondi/likumi/.