Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) informatīvs materiāls par LEI kodiem

| Drukāt

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) informatīvs materiāls par LEI kodiem

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities Market Authority – ESMA) publicējusi informatīvu materiālu par LEI (no angļu valodas Legal Entity Identifier) kodiem, kuri turpmāk būs nepieciešami visām tām juridiskajām personām, kuras veic vai arī plāno veikt darījumus finanšu tirgos.

ESMA informatīvais materiāls (angļu valodā): https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf 

ESMA paziņojums masu informācijas līdzekļiem: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-importance-lei-mifidiimifir-compliance 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) jau iepriekš ir informējusi tirgus dalībniekus par LEI kodu nepieciešamību un to saņemšanu. http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2017/6431-uznemumiem-jasanem-juridiskas-personas-identifikatori-darijumiem-ar-finansu-instrumentiem.html