Eiropas Komisija aicina 2018. gada laikā pilnībā pabeigt Eiropas Banku savienību

| Drukāt

Eiropas Komisija aicina 2018. gada laikā pilnībā pabeigt Eiropas Banku savienību

Šodien Eiropas Komisija (EK) aicināja 2018. gada laikā pilnībā pabeigt Eiropas Banku savienību, uzsverot Eiropas iedzīvotāju un uzņēmēju ieguvumu no dziļākas finanšu sistēmas integrācijas un stabilas finanšu sistēmas.

EK sagatavotā informācija plašsaziņas līdzekļiem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_lv.htm 

EK viceprezidenta Valda Dombrovska uzstāšanās ieraksts (angļu valodā): http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=2686  un runas kopsavilkums:  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3883_en.htm 

Vairāk par Eiropas Banku savienību FKTK infografikā: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/infografikas/1303-2014-09-04-infografika-ko-nozime-eiropas-banku-savieniba.html