Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Regulējums 2018

| Drukāt

2018. gadā Latvijas finanšu sektora regulējumā sagaidāmas vairākas būtiskas pārmaiņas, ieviešot vai tieši piemērojot Eiropas Savienības jaunos tiesību aktus, lai vairotu finanšu nozares stabilitāti un ierobežotu sistēmiskos riskus dažādos Eiropas vienotā finanšu tirgus segmentos.

Plānotās pārmaiņas ietekmēs gan tirgus dalībniekus, kuriem būs papildu pienākumi jauno prasību nodrošināšanā, gan visus finanšu pakalpojumu lietotājus, piemēram, precīzāk definējot tiem pieejamo informāciju par riskantiem ieguldījumu pakalpojumiem vai paplašinot tiesību loku saistībā ar personas datu aizsardzību. 

Šajā sadaļā turpmāk skaidrosim jaunā regulējuma būtību un ietekmi, pakāpeniski publicējot noderīgu informāciju. 

Svarīgākās pārmaiņas:

1. janvāris. 

01.01.2018. spēkā stājusies ES regula par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) pamatinformācijas dokumentiem. Regulējums veicinās neprofesionālu ieguldītāju (gan fizisku, gan juridisku personu) izpratni par riskantiem pakalpojumiem.

Plašāk: 

http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2017/6750-turpmak-eiropas-iegulditajiem-tiks-sniegta-plasaka-informacija-par-riskantiem-pakalpojumiem.html 

3. janvāris 

03.01.2018. spēkā stājies jauns regulējums ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā. Svarīgākie jeb pirmā līmeņa ES normatīvie akti ir Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR) un Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (MiFID II). 

Šo tiesību aktu galvenais mērķis ir stiprināt to klientu aizsardzību, kuri iegulda līdzekļus vērtspapīros un citos finanšu instrumentos, kā arī palielināt finanšu instrumentu tirgu pārredzamību.

Plašāk: 

http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2018/6752-stajas-speka-jauns-regulejums-kas-stiprinas-klientu-interesu-aizsardzibu-ieguldijumu-pakalpojumu-joma.html

 

13. janvāris

13.01.2018. spēkā stājusies otrā maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2). Tā definē jaunus maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kuriem turpmāk būs jāsaņem FKTK licence. Jauno maksājumu pakalpojumu sniedzēju regulējums dos iespēju banku klientiem droši izmantot tādus inovatīvus pakalpojumus kā maksājumu veikšana internetā un finanšu informācijas apkopošana klienta vajadzībām. Papildus PSD2 mērķis ir nodrošināt drošākus maksājumus, uzlabot patērētāju aizsardzību, kā arī veicināt inovāciju un konkurenci starp tradicionālajiem maksājumu jomas spēlētājiem un inovatīvajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Plašāk: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2018/6769-finansu-tirgu-tiks-piedavati-jauni-maksajumu-pakalpojumu-veidi-maksajuma-ierosinasanas-pakalpojums-un-konta-informacijas-pakalpojums.html

 

25. maijs 

25.05.2018. tiks sākta Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana. Regula paredz jau pastāvošo personas datu aizsardzības principu modernizēšanu, izveidojot vienotus personas datu aizsardzības noteikumus, kas būtu spēkā visā ES teritorijā. Regula paredz saglabāt līdz šim personas datu aizsardzības jomā ievērotos pamatprincipus, tomēr tiks būtiski paplašinātas katras personas datu aizsardzības tiesības.