FKTK komentārs par Deutsche Bank lēmumu pārtraukt ASV dolāru maksājumus no Latvijas komercbankām

| Drukāt

Deutsche Bank lēmums pārtraukt ASV dolāru maksājumus no Latvijas komercbankām nav pārsteigums ne finanšu tirgus dalībniekiem, ne arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK). Lēmuma pamatā ir bankas biznesa stratēģijas maiņa starpbanku tirgū vairākās pasaules valstīs, un tas nav saistāms ar vērtējumu par Latvijas banku sektoru. Korespondējošo attiecību jautājums ir aktuāls globālā mērogā un par to tiek diskutēts Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda līmenī.

Ņemot vērā pēdējo gadu kopējās pasaules tendences starpbanku tirgū, Latvijas komercbankas ir gatavas šīm pārmaiņām, un ir pārorientējušās uz citiem sadarbības partneriem, kā arī strādā pie jauniem risinājumiem. Latvijas iedzīvotāji pamatā veic norēķinus eiro valūtā, tāpēc viņu ikdiena no tā nemainīsies. Savukārt ārvalstu klienti, kas izvēlas veikt ASV dolāru pārskaitījumus caur Latvijas komercbankām, iespējams, var pieaugt šī pakalpojuma cena vai palielināties maksājumu izpildes ilgums (katra banka pati nosaka savu pakalpojumu cenrādi).

Katra komercbanka izvēlas, ar kurām korespondējošām bankām sadarboties, un pašām bankām jāveic mērķtiecīgs darbs jaunas sadarbības izveidei. Tiešās korespondējošās attiecības ir pamatā Latvijas kā reģionālā finanšu centra attīstībai. Tāpēc, lai sasniegtu šo mērķi un veidotu labvēlīgu vidi jaunu attiecību veidošanai ar ASV korespondējošajām bankām, FKTK kopā ar sadarbības partneriem mērķtiecīgi un intensīvi strādā, lai veicinātu uzticamību Latvijas banku sektoram kā drošam un stabilam sadarbības partnerim pasaules vadošo finanšu institūciju acīs.

 

Jāapzinās, ka jaunu korespondējošo attiecību veidošana ar vadošajām starptautiskajām finanšu institūcijām ASV dolāru maksājumu apkalpošanā nav īstermiņa mērķis, mēs redzētu, ka saprātīgs termiņš būtu 2019./2020. gads. Vairāki respektabli starptautiskie iespējamie sadarbības partneri ir izrādījuši interesi. Mēs pieļaujam, ka sākotnēji sadarbība varētu tikt atjaunota pakāpeniski. Latvija pēdējo divu gadu laikā ir ielikusi stabilu pamatu jaunai sadarbībai, kļuvusi par OECD dalībvalsti, pilnveidots regulējums, kā arī veikta neatkarīga pārbaude pēc ASV metodoloģijas tajās bankās, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu u.c. pasākumi. Turpmāk laba reputācija un ilgtermiņa plāni mūsu reģionā būs noteicošie faktori jaunu sadarbības partneru izvēlē.