Apstiprināti grozījumi "Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem"

| Drukāt

Rīgā, 09.06.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti grozījumi "Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi grozījumus "Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem". 

Ar šiem grozījumiem tiek noteikta kārtība kādā persona var ziņot FKTK un kārtība kādā FKTK izskata saņemtos ziņojumus arī par Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma un uz tā pamata izdoto FKTK normatīvo noteikumu faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem. 

Pēc šo grozījumu apstiprināšanas noteikumu jaunais nosaukums ir "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem". 

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808

E: Agnese.Licite@fktk.lv