FKTK apstiprina Finansiālā atbalsta sniegšanas nosacījumu izpildes izvērtēšanas normatīvos noteikumus

| Drukāt

Rīgā, 09.06.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK apstiprina Finansiālā atbalsta sniegšanas nosacījumu izpildes izvērtēšanas normatīvos noteikumus

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi jaunus "Finansiālā atbalsta sniegšanas nosacījumu izpildes izvērtēšanas normatīvos noteikumus", lai veicinātu vienotu izpratni un pieeju regulējošo prasību interpretācijai un piemērošanai starp tirgus dalībniekiem. 

Šie noteikumi ir saistoši Latvijā reģistrētai grupas sabiedrībai, kura saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu ir nolīguma par grupas iekšējā finansiālā atbalsta sniegšanu puse un ir pieņēmusi lēmumu sniegt finansiālo atbalstu. Noteikumi nav saistoši Latvijā reģistrētai grupas sabiedrībai, kuras uzraudzību veic Eiropas Centrālā banka, ja tā ir noteikusi informācijas sniegšanas prasības finansiālā atbalsta sniegšanas nosacījumu izpildes izvērtēšanai.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta grupas sabiedrība iesniedz FKTK informāciju, kas apliecina Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 28. pantā norādīto nosacījumu izpildi.

 

Papildu informācijai:

Agnese Līcīte

FKTK Komunikācijas daļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

 

Vairāk par FKTK:

www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV