Banku sektors 2017. gada pirmajos piecos mēnešos darbojās ar peļņu 165.9 milj. eiro apmērā

| Drukāt

Rīgā, 30.06.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku sektors 2017. gada pirmajos piecos mēnešos darbojās ar peļņu 165.9 milj. eiro apmērā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2017. gada maijā. 

Banku sektors kopumā 2017. gada pirmajos piecos mēnešos darbojās ar peļņu 165.9 milj. eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos 98.1%). 

Banku sektora kopējais noguldījumu apmērs maijā saruka par 2% jeb ~426 milj. eiro, t.sk. samazinājās gan iekšzemes, gan ārvalstu klientu noguldījumu atlikums (attiecīgi par 1.7% jeb ~209 milj. eiro un par 2.5% jeb ~217 milj. eiro). Iekšzemes privāto nefinanšu sabiedrību, finanšu palīgsabiedrību un vietējo valdību noguldījumu pieaugums pārskata mēnesī (attiecīgi par 1.3%, 1.6% un 5.1%) nespēja kompensēt pārējo iekšzemes noguldītāju kategoriju noguldījumu sarukumu. Maija beigās kopējais piesaistīto noguldījumu atlikums sasniedza 20.5 miljrd. eiro.

Kopējā kredītportfeļa atlikums maijā pieauga par 0.1% jeb 9.7 milj. eiro, t.sk. iekšzemes uzņēmumu kredītu apjoms saruka par 0.2% jeb 13.3 milj. eiro, kamēr iekšzemes mājsaimniecību kredītportfelis praktiski neizmainījās, savukārt ārvalstu klientiem izsniegto kredītu apmērs palielinājās par 0.9% jeb 20.4 milj. eiro. Kopējais kredītportfeļa atlikums maija beigās veidoja 15.1 miljrd.eiro.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada maiju ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/. 

 

Papildu informācijai:

Agnese Līcīte

FKTK Komunikācijas daļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

 

Vairāk par FKTK:

www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV