FKTK brīdina par "GFBroker" piedāvātajiem nelicencētiem pakalpojumiem

| Drukāt

Rīga, 06.07.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

FKTK brīdina par "GFBroker" piedāvātajiem nelicencētiem pakalpojumiem

 Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par nelicencētu ieguldījumu brokeru sabiedrības "GFBroker" (uzņēmuma nosaukums: "International WEB Brokers Limited") piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem tās interneta mājaslapā https://gfbroker.com/. FKTK norāda, ka minētajam pakalpojumu sniedzējam nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu.

Gadījumā, ja jums ir nodarīti zaudējumi vai aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties policijā.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, rekomendējam doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas FKTK saņēmušas attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci ieguldījumu piesaistei. Tikai pie šiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts. Informācija par licencētām ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK mājaslapā – Licencētie pakalpojumu sniedzēji: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/finansu-instrumentu-tirgus/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedz.html

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā:http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/finansu-instrumentu-tirgus/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/dibinasanas-briviba.html.

 

 

Turpmākai informācijai:

Laima Auza

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas vadītāja

Tālr. 67774860, 26148001

E-pasts: laima.auza@fktk.lv 

 

Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV