Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Pēters Putniņš: Finanšu sektora uzraudzībā turpmāk jānodrošina līdzsvars starp regulējumu un inovāciju vidi

| Drukāt

Rīgā, 21.12.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pēters Putniņš: Finanšu sektora uzraudzībā turpmāk jānodrošina līdzsvars starp regulējumu un inovāciju vidi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nākamajam gadam noteikusi šādus prioritāros darbības virzienus – efektīvi pārvaldītas uz attīstību vērstas organizācijas veidošana un regulējuma un attīstības komponentes līdzsvarošana uzraudzības pieejā, veicinot inovatīvu finanšu pakalpojumu vidi.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš vērtē 2017. gadā paveikto un iezīmē turpmākos darbus:

"Iepriekš liels darba uzsvars sektorā ir bijis uz to, lai mūsu finanšu institūcijas strādātu augstākā atbilstības līmenī un saskanīgi ar starptautisko labāko praksi. Tagad ir sācies jauns posms, jo patiesi daudz ir paveikts, un pozitīvi vērtējams tieši komercbanku veikums – ieviešot jaunas kontroles sistēmas, uzlabojot gan transakciju, gan klientu bāzes kvalitātes prasības. Ir pamatotas cerības, ka šis iesāktais darbs tikpat sekmīgi turpināsies. Mūsu kā sektora uzrauga svarīgākais uzdevums turpmāk būs nodrošināt attīstības, jaunu ideju un regulējuma līdzsvaru, tā lai uzraudzība veicinātu inovatīvu, efektīvu, un, protams, arī drošu un klientiem noderīgu finanšu pakalpojumu rašanos. Domāju, ka inovāciju mugurkauls Latvijas finanšu sektorā būs tā spēcīgākie dalībnieki – Latvijas komercbankas."

FKTK padome ir apstiprinājusi FKTK budžetu nākamajam gadam, ņemot vērā gan minētos prioritāros virzienus, gan FKTK augušos pienākumus Eiropas Banku savienības vienotā uzraudzības mehānisma un vienotā noregulējuma mehānisma ietvaros, gan arī nepieciešamību stiprināt tās FKTK funkcijas, kas saistītas ar finanšu nozares dalībnieku darbības atbilstības līmeņa paaugstināšanu noteiktajām regulatīvajām prasībām, kā arī investīciju nepieciešamību FKTK kā organizācijas darbības procesu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai. Nākamā gada FKTK budžetā tiek plānoti ieņēmumi 12.17 miljonu eiro apmērā no tirgus dalībnieku maksājumiem un izdevumi 11.99 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, nākamā gada FKTK budžetā plānotais izdevumu pieaugums ir 10% apmērā.

FKTK finansējums 2018. gadam:

FKTK padome ir apstiprinājusi budžetu 2018. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai. FKTK darbība tiek finansēta vienīgi no tirgus dalībnieku maksājumiem, kas tiek noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ievērojot katra tirgus dalībnieku segmenta uzraudzībai patērētos resursus un izvērtējot to spēju segt šo resursu izmaksas. Tādējādi 78% no FKTK 2018. gada budžeta tiks segti no visām monetārajām finanšu iestādēm kopā, bet pamatā 75% budžeta sedz komercbankas, vēl 14% – no apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un 8% – no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un privāto pensiju fondu pārvaldniekiem. 

FKTK 2018. gada budžets ir pieejams FKTK mājas lapas sadaļā Komisijas darbība/Budžets: http://www.fktk.lv/lv/komisija/komisijas-darbiba/budzets.html 

Vienlaikus ar FKTK 2018. gada budžeta apstiprināšanu, FKTK padomes sēdē tika apstiprināti arī normatīvie noteikumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2018. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi", kas nosaka katram FKTK uzraugāmajam segmentam noteiktu ceturkšņa maksājuma apmēru FKTK darbības finansēšanai. Noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī un tie būs pieejami FKTK mājas lapā, kā arī tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

E-pasts: agnese.licite@fktk.lv