Pēc "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS reorganizācijas anulētas visas tai izsniegtās apdrošināšanas licences

| Drukāt

10.01.2018.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

Pēc "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS reorganizācijas anulētas visas tai izsniegtās apdrošināšanas licences

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pēc AAS "BTA Baltic Insurance Company" lūguma ir pieņēmusi lēmumu anulēt visas "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS izsniegtās licences.

Ņemot vērā, ka "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS reorganizācijas ceļā ir pievienojusies AAS "BTA Baltic Insurance Company" un beigusi pastāvēt, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, FKTK ir tiesīga anulēt izsniegto apdrošināšanas licenci, ja apdrošināšanas sabiedrība atsakās no apdrošināšanas licences.

 

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

FKTK Komunikācijas daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: + 371 67774808; mob.: 29467009, e-pasts: agnese.licite@fktk.lv