Latvijas banku sektora noguldījumu dinamika pa dienām kopš 01.02.

| Drukāt

*ABLV nodod 480 milj. eiro noguldījumu garantiju fondam garantēto noguldījumu izmaksas veikšanai