Latvijas banku sektora noguldījumu dinamika pa dienām no 01.02.-08.03.2018.

| Drukāt

*ABLV nodod 480 milj. eiro noguldījumu garantiju fondam garantēto noguldījumu izmaksas veikšanai