Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

LĒMUMS PAR GARANTĒTO ATLĪDZĪBU IZMAKSU ABLV Bank AS NOGULDĪTĀJIEM

| Drukāt

LĒMUMS PAR GARANTĒTO ATLĪDZĪBU IZMAKSU ABLV Bank AS NOGULDĪTĀJIEM 

PUBLICĒJAMĀ DAĻA

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 27.02.2018. pieņēma lēmumu Nr. 45 "Par garantēto atlīdzību izmaksu ABLV Bank AS noguldītājiem", ar kuru nolēma:

1. Uzdot ABLV Bank AS līdz 28.02.2018. pārskaitīt uz Komisijas norēķinu kontu Latvijas Bankā garantēto atlīdzību izmaksai nepieciešamo summu.

2. Konstatēt, ka akciju sabiedrība "Citadele banka" atbilst Noguldījumu garantiju likuma 25. panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām un iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Komisiju par garantēto atlīdzību izmaksu ABLV Bank AS noguldītājiem, kuriem atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu.

3. Līdz 01.03.2018. noslēgt līgumu ar akciju sabiedrību "Citadele banka" par garantētās atlīdzības izmaksu Bankas noguldītājiem.

4. Uzdot akciju sabiedrībai "Citadele banka" ne vēlāk kā 07.03.2018. sākt izmaksāt garantēto atlīdzību ABLV Bank AS noguldītājiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda bija Bankas grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā, šādā kārtībā: 

4.1. garantēto atlīdzību vienam noguldītājam izmaksāt vienā maksājumā;

4.2. ja garantētās atlīdzības apmērs nepārsniedz 1000 euro, pēc noguldītāja izvēles, to izmaksāt skaidrā naudā, piemērojot par izmaksu komisijas maksu atbilstoši akciju sabiedrības "Citadele banka" pakalpojumu cenrādim;

4.3. ja garantētās atlīdzības apmērs pārsniedz 1000 euro, izmaksāt to ar pārskaitījumu uz noguldītāja paša norādīto norēķinu kontu, piemērojot par pārskaitījumu komisijas maksu (ja tāda paredzēta) atbilstoši akciju sabiedrības "Citadele banka" pakalpojumu cenrādim;

4.4. pieteikumus garantēto atlīdzību izmaksai pieņemt akciju sabiedrības "Citadele banka" un tās filiālēs: "Citadele" (Rīgā, Republikas laukumā 2 A), filiālē "Laimdota" (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 20-1), klientu apkalpošanas centā "MOLS" (Rīgā, Krasta ielā 46), klientu apkalpošanas centā "Skanste" (Rīgā, Skanstes ielā 50) un Jūrmalas filiālē (Jūrmala, Jomas iela 30) to darba laikā.

5. Uzdot ABLV Bank AS 01.03.2018. iesniegt Komisijai koriģēto noguldītāju sarakstu uz 28.02.2018. plkst. 18.00, kurā atspoguļoti veiktie ieskaiti pēc 24.02.2018. plkst. 00.00.

6. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 25. panta sesto daļu publicēt informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, laiku un vietu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Nosūtīt šo lēmumu ABLV Bank AS un akciju sabiedrībai "Citadele banka".

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 32. pantu un Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu šo administratīvo aktu var apstrīdēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188. panta otrajai daļai pieteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu var iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 25. pantu septīto daļu šā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 31. panta noteikumiem sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050).

 

Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas priekšsēdētājs               P. Putniņš