Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Pieņemti grozījumi vairākos FKTK noteikumos par gada pārskatu sagatavošanu

| Drukāt

Pieņemti grozījumi vairākos FKTK noteikumos

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 26.03.2019. pieņēmusi grozījumus vairākos FKTK noteikumos, kuros paredzēts ieviest 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā "Finanšu instrumenti" (9. SFPS) noteikto attiecībā uz finanšu pārskatu posteņu izkārtojuma paraugiem, attiecīgo posteņu skaidrojumiem, kā arī terminu skaidrojumiem. 

 

Grozījumi izstrādāti šādos gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sagatavošanas normatīvajos noteikumos, kas ir saistoši attiecīgajiem tirgus dalībniekiem:

 • "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi",
 • "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi", 
 • "Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi", 
 • "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi",
 • "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".

 

Savukārt "Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu"" precizē informācijas publiskas atklāšanas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 astotajā daļā.

 

Grozījumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

 • Grozījumi "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos": https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.9 
 • Grozījumi "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos": https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.10 
 • Grozījumi "Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos": https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.11 
 • Grozījumi "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos": https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.12 
 • Grozījumi "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos": https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.13  
 • Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu": https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.8 

 

Turpmākai informācijai:

Dace Jansone

FKTK Komunikācijas daļas 

Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

 

Vairāk par FKTK:

www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV