Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Apstiprināti jauni FKTK noteikumi "Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi"

| Drukāt

15.04.2019.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

Apstiprināti jauni FKTK noteikumi "Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 09.04.2019. pieņēmusi jaunus FKTK noteikumus "Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi", kuri izstrādāti ar mērķi nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) Nr. 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 1781/2006 (turpmāk  – Regula Nr. 2015/847) piemērošanu.

 

Noteikumu projekts nosaka minimālos pasākumus, kas jāveic finanšu iestādēm, lai atklātu un pārvaldītu līdzekļu pārvedumus, kuriem trūkst nepieciešamās informācijas par maksātāju un maksājuma saņēmēju, ar mērķi nodrošināt šo procedūru efektivitāti. Noteikumos arī norādīta finanšu iestāžu rīcība gadījumos, kad nepieciešamā informācija par maksātāju vai maksājuma saņēmēju nav sniegta vai ir nepilnīga. 

 

Eiropas Banku iestāde 22.09.2017. izdeva Regulas Nr. 2015/847 25. pantā minētās “Kopīgās pamatnostādnes attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos, vai netrūkst informācijas par maksātāju vai maksājuma saņēmēju un vai šī informācija nav nepilnīga, un procedūrām, kas tiem jāievieš, lai pārvaldītu līdzekļu pārvedumus, kuriem trūkst nepieciešamās informācijas” (tālāk tekstā – Pamatnostādnes), kurās noteiktas prasības, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzēju starpniekiem ir jāņem vērā, ieviešot procedūras, lai atklātu un pārvaldītu līdzekļu pārvedumus, kuriem trūkst nepieciešamās informācijas par maksātāju un maksājuma saņēmēju. Šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos šādas prasības nav noteiktas. Ņemot vērā minēto  izstrādāts jauns normatīvais akts Pamatnostādnēs paredzēto prasību ieviešanai.

 

Jaunie noteikumi ir saistoši finanšu iestādēm, kas sniedz maksājumu pakalpojumus vai starpnieku pakalpojumus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem: Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes; maksājumu iestādes, izņemot tās maksājumu iestādes, kas sniedz vienīgi kontu informācijas pakalpojumu; elektroniskās naudas iestādes; krājaizdevu sabiedrības; dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiāles; dalībvalstu maksājumu iestāžu filiāles. Minētās iestādes ir atbildīgas par to, lai noteikumu prasības tiek ievērotas arī aģentu un pārstāvju darbībā.

 

Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 

https://www.vestnesis.lv/op/2019/76.2  

 

Turpmākai informācijai:

Dace Jansone

FKTK Komunikācijas daļas 

Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

 

Vairāk par FKTK:

www.fktk.lvwww.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV