Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Vispārīgā informācija

| Drukāt

Šajā sadaļā pieejama informācija par Latvijas pieeju direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 iestrādāto izvēles iespēju piemērošanā.

Pārskats par izvēles iespējām, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

1. daļa Pārskats par izvēles iespējām, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

Detalizēta informācija par konkrētām pārejas perioda iespējām, kas izklāstītas Regulā (ES) Nr. 575/2013

2. daļa Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasībām (465. pants)

3. daļa Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības (467. pants)

4. daļa Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības (468. pants)

5. daļa Pārejas procedūra attiecībā uz atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem (478. pants)

6. daļa Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļu (479. pants)

7. daļa Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas perioda atzīšana (480. pants)

8. daļa Papildu pārejas perioda filtri un atskaitījumi (481. pants)

9. daļa Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitālā (486. pants)

Detalizēta informācija par konkrētām izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas nav pārejas posma izvēles iespējas un rīcības brīvība un kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

10. daļa Atalgojuma mainīgie elementi (KPD 94. pants)

11. daļa Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku (KPR 124. pants)

12. daļa Minimālās saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) vērtības ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un MVU (KPR 164. pants)