Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Vispārīgā informācija

| Drukāt

Šajā daļā iekļauta informācija par likumdošanas aktiem (likumiem, FKTK noteikumiem, ieteikumiem, rīkojumiem) un citiem saistītiem dokumentiem (skaidrojošām vēstulēm, vadlīnijām, rīkojumiem, instrukcijām, FKTK iekšējām rokasgrāmatām un procedūrām u.c. dokumentiem), kas nodrošina direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 normu ieviešanu Latvijā, un kas FKTK ir jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

I PIELIKUMS
1. daļa Direktīvas 2013/36/ES transponēšana
2. daļa Modeļa apstiprināšana
3. daļa Specializētās kreditēšanas riska darījumi
4. daļa Kredītriska mazināšana
5. daļa Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm
6. daļa Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas
7. daļa Būtiska līdzdalība kredītiestādē
8. daļa Regulatīvie un finanšu pārskati