Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

2009-01-21 Skaidrojums par dividendēm

| Drukāt

Skaidrojums par dividendēm

Dividende ir akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Šīs peļņas daļas apjomu jeb to, cik daudz naudas tiks izmaksāts, nolemj akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce nosaka arī datumu, kurā dividendes tiks aprēķinātas, un datumu, kurā dividendes tiks izmaksātas akcionāriem.

Akcionāru sapulces lēmumā par dividenžu izmaksu tiek ietverta šāda informācija:

  • Dividendes lielums uz vienu akciju. Akcionāram ir svarīgi zināt, cik daudz naudas par katru akciju viņš saņems, nevis, piemēram, faktu, ka dividenžu izmaksai kopā paredzēti 10 000 latu vai 50% no sabiedrības peļņas.
  • Dividenžu aprēķina datums — diena, kuras sākumā tiek fiksēts to akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes. Akcionāram nav obligāti jāpiedalās akcionāru sapulcē, lai saņemtu dividendes, ir būtiski, lai dividenžu aprēķina datumā akcionāra finanšu instrumentu kontā būtu akcijas, par kurām viņš vēlas saņemt dividendes.
  • Dividenžu maksājuma datums — datums, kurā sabiedrība ieskaita visu dividendēs izmaksājamo naudas summu Latvijas Centrālā depozitārija norādītā naudas kontā, no kura tālāk tiek veikta dividenžu sadale akcionāriem.

Komisija vērš uzmanību uz faktu, ka atbilstoši Komerclikuma 161. panta sestajai daļai dividendes, kas nav izņemtas 10 gadu laikā, pāriet sabiedrības īpašumā, izņemot gadījumus, kad atbilstoši likumam noilgums uzskatāms par pārtrauktu vai apturētu. Par laikā neizņemtām dividendēm, ja tas noticis akcionāra vainas dēļ, procentus nemaksā.

Tām personām, kuras kļuvušas par akcionāriem kādā akciju sabiedrībā privatizācijas procesa gaitā, bet kuri sev piederošās akcijas nav dereģistrējuši, t.i. atvēruši finanšu instrumentu kontu kādā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā un pārvietojuši uz šo kontu sev piederošās akcijas, un tādējādi šiem akcionāriem joprojām akcijas atrodas Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā, dividendes tiek uzkrātas Latvijas Centrālā depozitārija kontā Latvijas Bankā.

Tiklīdz šīs personas dereģistrēs sev piederošos finanšu instrumentus, LCD un LCD dalībnieks (kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība) veiks visas nepieciešamās darbības, lai pienākošās dividendes tiktu ieskaitītas personas naudas kontā.

Regulētajā tirgū esošo emitentu dividenžu, procentu, pamatsummu un citu ienākumu izmaksa tiek veikta atbilstoši Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem Nr. 8 ''Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu''.

Komisija norāda, ka no 1998. līdz 2008. gadam dividendes ir maksājušas šādas akciju sabiedrības- Latvijas Gāze , Ditton pievadķēžu rūpnīca, Kurzemes CMAS, Latvijas Jūras medicīnas centrs, Siguldas CMAS, Latvijas Krājbanka, Rīgas kuģu būvētava, Rīgas raugs, Tosmares kuģubūvētava, Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, Saldus mežrūpniecība, Valmieras stikla šķiedra, Latvijas balzams, SAF Tehnika, Kurzemes atslēga 1, Strenču mežrūpniecības saimniecība, Lode, Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, Preiļu siers, Rīgas starptautiskā autoosta, DnB Nord Banka, Ventspils nafta, Rīgas farmaceitiskā fabrika, Rīgas Transporta flote, Latvijas tilti un Liepājas metalurgs.

Detalizētāku informāciju par izmaksas datumu un dividenžu lielumu var iegūt AS ''NASDAQ OMX Riga'' mājas lapā (http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=2025583)