Par prasību izpildi, kas izriet no Finanšu instrumentu tirgu direktīvas (MIFID II), Finanšu instrumentu tirgu regulas (MiFIR) un PRIIP regulas

| Drukāt