Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrācijas numurs 40003577500
Juridiskā adrese Republikas laukumā 2a, Rīga, LV-1010
Izcelsmes valsts Latvija
Uzraugošā Iestāde (WWW) http://www.fktk.lv

Tirgus segmenti

Tirgus segments: Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Tālrunis: 67010914
Tirgus segments: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tirgus segments: Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Tirgus segments: Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Tirgus segments: Pensiju fondi

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Kārlis Purgailis
Personas veids: Valdes priekšsēdētājs

Būtiskas līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: AS "Citadele banka"
Līdzdalības apjoms: 100%

Licences / Darbības veidi

Darbības veids: Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi- Fondu ieguldījumu pārvaldīšana- Riska pārvaldīšana
Darbojas no: 2014-01-10
Darbības veids: Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi- Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības- - fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana- - informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma- - fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana- - fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība- - fonda ienākumu sadale- - ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana- - līgumsaistību norēķinu izpilde- - ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana- - fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana- Ieguldījumu daļu izplatīšana- Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Darbojas no: 2014-01-10

Fondi

Baltic Pearl Real Estate Fund
Darbojas no: 2015-03-18
Licences / Dok.Nr.: FKTK kods- AF160
Fonda tips: Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds
Baltic Commercial Real Estate Fund'
Darbojas no: 2015-05-27
Darbojas līdz: 2017-05-26
Licences / Dok.Nr.: FKTK kods- AF161
Fonda tips: Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds

Likvidēts 26.05.2017.

CBL Baltic Sea Equity Fund
Darbojas no: 2013-03-07
Licences / Dok.Nr.: Nr. FL127-098/258
Fonda tips: Ieguldījumu fonds
CBL Eastern Europe Select Equity Fund
Darbojas no: 2014-09-22
Darbojas līdz: 2017-07-10
Licences / Dok.Nr.: Nr. FL144-02.01.02.01.098/161.
Fonda tips: Ieguldījumu fonds

10.07.2017. pabeigts CBL Eastern Europe Select Equity Fund (pievienojamais fonds) un CBL Russian Equity Fund (iegūstošais fonds) apvienošanas process, kā rezultātā visi pievienojamā ieguldījumu fonda aktīvi un saistības tika nodotas iegūstošajam ieguldījumu fondam un pievienojamais fonds beidza pastāvēt bez likvidācijas procesa. 

CBL Eastern European Bond Fund
Darbojas no: 2009-07-20
Licences / Dok.Nr.: Nr. 06.03.05.098/50
Fonda tips: Ieguldījumu fonds

Komisijas padome 09.03.2016. atļāva uzsākt ieguldījumu fonda "CBL Eastern European Fixed Income Funds" apakšfondu "CBL Eastern European Bond Fund – EUR" (Pievienojamais fonds) un "CBL Eastern European Bond Fund – USD" (Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošanu. Fondu apvienošanas spēkā stāšanās dienā Pievienojamais fonds uzskatāms par likvidētu, bet Iegūstošā fonda nosaukumus tiek mainīts uz "CBL Eastern European Bond Fund".

CBL Global Emerging Markets Bond Fund
Darbojas no: 2013-05-23
Licences / Dok.Nr.: Nr. FL130-098/330
Fonda tips: Ieguldījumu fonds
CBL Opportunities Funds
Darbojas no: 2007-08-24
Licences / Dok.Nr.: Nr.
Fonda tips: Ieguldījumu fonds

21.08.2018. sniegta atļauja uzsākt ieguldījumu fonda "CBL Strategic Allocation Funds"apakšfondu "CBL Active Strategy Fund – EUR" un "CBL Balanced Strategy Fund – EUR" iekšzemes apvienošanu un apakšfondu "CBL Universal Strategy Fund – USD", "CBL Balanced Strategy Fund – USD" un "CBL Active Strategy Fund – USD" iekšzemes apvienošanu. 

 

01.10.2018. pabeigta apakšfondu iekšzemes apvienošana un fonda "CBL Strategic Allocation Funds" nosaukums mainīts uz "CBL Opportunities Funds". 

CBL Russian Equity Fund
Darbojas no: 2004-03-05
Licences / Dok.Nr.: Nr.
Fonda tips: Ieguldījumu fonds
Citadele Baltic Real Estate fund - II
Darbojas no: 2006-04-07
Darbojas līdz: 2016-04-15
Licences / Dok.Nr.: Fonds likvidēts 15.04.2016.
Fonda tips: Slēgtais ieguldījumu fonds
Citadele Caspian Sea Equity fund
Darbojas no: 2007-01-19
Licences / Dok.Nr.: Nr.
Fonda tips: Atvērtais ieguldījumu fonds

23.09.2014. pabeigts Citadele Ukrainian Equity Fund un Citadele Caspian Sea Equity Fund apvienošanas process, apvienojot fondu aktīvus jaunizveidotajā ieguldījumu fondā Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund  

Citadele Ukrainian Equity Fund
Darbojas no: 2007-10-19
Licences / Dok.Nr.: Nr. 06.03.05.098/39
Fonda tips: Atvērtais ieguldījumu fonds

23.09.2014. pabeigts Citadele Ukrainian Equity Fund un Citadele Caspian Sea Equity Fund apvienošanas process, apvienojot fondu aktīvus jaunizveidotajā ieguldījumu fondā Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund