Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrācijas numurs 40003605043
Juridiskā adrese Smilšu iela 7-1, Rīga, LV - 1050
Izcelsmes valsts Latvija
Uzraugošā Iestāde (WWW) http://www.fktk.lv

Tirgus segmenti

Tirgus segments: Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Tālrunis: 67092988
Tirgus segments: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tirgus segments: Pensiju fondi

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Andrejs Martinovs
Izcelsmes valsts: Latvija
Personas veids: Valdes priekšsēdētājs

Būtiskas līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: AB "Invalda LT"
Līdzdalības apjoms: 100%

Licences / Darbības veidi

Darbības veids: Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi- Fondu ieguldījumu pārvaldīšana- Riska pārvaldīšana
Darbojas no: 2014-11-19
Darbības veids: Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi- Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības- - fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana- - informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma- - fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana- - fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība- - fonda ienākumu sadale- - ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana- - līgumsaistību norēķinu izpilde- - ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana- - fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana- Ieguldījumu daļu izplatīšana- Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Darbojas no: 2014-11-19

Fondi

Core Property Fund
Darbojas no: 2014-11-19
Darbojas līdz: 2016-08-01
Licences / Dok.Nr.: FKTK kods AF 156
Fonda tips: Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds

01.08.2016. pabeigta slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu "Core Property Fund" un "Riga Property Fund" apvienošana, kā rezultātā slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Core Property Fund" ir uzskatāms par likvidētu

Riga Property Fund
Darbojas no: 2016-07-13
Licences / Dok.Nr.: FKTK kods AF 169
Fonda tips: Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds

22.12.2017. uzsākta apakšfonda "Core Property subfund" likvidācija