Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrācijas numurs 40003411599
Juridiskā adrese E. Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV-1011
Izcelsmes valsts Latvija
Uzraugošā Iestāde (WWW) http://www.fktk.lv

Tirgus segmenti

Tirgus segments: Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Tālrunis: 7011591
E-pasts: fondi@norvik.lv
Interneta vietne: http://www.fondi.norvik.lv
Tirgus segments: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tirgus segments: Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Tirgus segments: Pensiju fondi

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Igors Rozanovs
Personas veids: Valdes priekšsēdētājs

Būtiskas līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: AS "NORVIK BANKA"
Līdzdalības apjoms: 100%

Licences / Darbības veidi

Darbības veids: Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi- Fondu ieguldījumu pārvaldīšana- Riska pārvaldīšana
Darbojas no: 2015-09-16
Darbības veids: Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi- Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības- - fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana- - informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma- - fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana- - fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība- - fonda ienākumu sadale- - ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana- - līgumsaistību norēķinu izpilde- - ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana- - fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana- Ieguldījumu daļu izplatīšana- Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Darbojas no: 2015-09-16

Fondi

NORVIK CIS FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND
Darbojas no: 2016-07-19
Darbojas līdz: 2017-08-08
Licences / Dok.Nr.: FKTK kods- AF172
Fonda tips: Atvērtais alternatīvo ieguldījumu fonds
NORVIK EM Investment Grade + BB Rated Sovereign Bond Fund
Darbojas no: 2018-01-16
Licences / Dok.Nr.: Nr.FL186-02.01.02.02.099/20
Fonda tips: Atvērtais ieguldījumu fonds
NORVIK EURASIA AIF
Darbojas no: 2016-01-13
Darbojas līdz: 2017-06-19
Licences / Dok.Nr.: FKTK kods- AF168
Fonda tips: Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds

06.04.2018. pabeigta fonda likvidācija un tas izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.  

PNB EM High Yield Bond Fund
Darbojas no: 2017-05-09
Licences / Dok.Nr.: Nr.FL178-02.01.02.099/84
Fonda tips: Atvērtais ieguldījumu fonds

22.11.2018. fonda nosaukums mainīts no NORVIK EM High Yield Bond Fund uz PNB EM High Yield Bondu fund.