Apdrošināšanas sabiedrībām piešķirtās licences

| Drukāt

 1. "BALTA" apdrošināšanas akciju sabiedrība

Licences izdošanas/ pārreģistrācijas datums Licences saturs Īpašie nosacījumi, ja tādi ir
06.06.1996. / 14.06.2002. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai  
14.01.1997. / 14.06.2002. dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai  
17.03.1997. / 14.06.2002. sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai  
17.03.1997. / 14.06.2002. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  
17.03.1997. / 14.06.2002. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  
17.03.1997. / 14.06.2002. palīdzības apdrošināšanai  
24.03.1997. / 14.06.2002. veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)  
07.07.1998. / 14.06.2002. nelaimes gadījumu apdrošināšanai  
15.09.1998. / 14.06.2002. galvojumu apdrošināšanai  
24.05.1999. / 14.06.2002. īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)  
24.05.1999. / 14.06.2002. īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)  
11.08.1999. / 14.06.2002. kuģu apdrošināšanai  
11.08.1999. / 14.06.2002. kravu apdrošināšanai  

 

10.05.2002.

kredītu apdrošināšanai  

2. "BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS" apdrošināšanas akciju sabiedrība

Licences izdošanas datums Licences saturs Īpašie nosacījumi, ja tādi ir
21.07.2000. nelaimes gadījumu apdrošināšanai  
21.07.2000. sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai  
21.07.2000. īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)  
21.07.2000. īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)  
21.07.2000. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  
21.07.2000. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  

18.10.2000./21.09.2007./

26.10.2007.

galvojumu apdrošināšanai  
03.11.2000. kravu apdrošināšanai  
12.07.2002. palīdzības apdrošināšanai  
26.07.2004. kuģu apdrošināšanai  
10.07.2006. tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu  
17.05.2005. kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  
26.01.2007. veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)  
24.04.2009. dzelzceļa transporta
apdrošināšanai
 
19.02.2010. kredītu apdrošināšanai  

3.  Balcia Insurance SE

Licences izdošanas/pārreģistrācijas datums Licences saturs Īpašie nosacījumi, ja tādi ir

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

nelaimes gadījumu apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

kravu apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./13.05.2017.

īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

gaisakuģu apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

kuģu apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  

17.12.1993./27.02.1998./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  

27.02.1998./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

palīdzības apdrošināšanai  

16.03.1999./14.02.2001./

20.08.2004./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

galvojumu apdrošināšanai  

08.04.1994./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai  

08.04.1994./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai  

11.08.2000./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

kredītu apdrošināšanai  

09.08.1995./11.09.2000./

25.02.2011./14.06.2011./

04.11.2016./12.05.2017.

veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)  

06.12.2000./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

dzelzceļa transporta apdrošināšanai  

25.09.2009./25.02.2011./

14.06.2011./04.11.2016./

12.05.2017.

 juridisko izdevumu apdrošināšanai  

4.  AAS "BTA Baltic Insurance Company" 

Licences izdošanas datums

Licences saturs

Īpašie nosacījumi, ja tādi ir

10.06.2015./19.01.2018.

nelaimes gadījumu apdrošināšanai

 

10.06.2015./23.01.2018.

sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

kravu apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)

 

10.06.2015./19.01.2018.

īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)

 

10.06.2015./23.01.2018.

sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

gaisakuģu apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

kuģu apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai

 

10.06.2015./23.01.2018.

palīdzības apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

galvojumu apdrošināšanai

 

10.06.2015./23.01.2018.

vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai

 

10.06.2015./19.01.2018.

kredītu apdrošināšanai

 

10.06.2015./23.01.2018.

veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)

 

10.06.2015./19.01.2018.

dzelzceļa transporta apdrošināšanai

 

10.06.2015./24.01.2018.

 juridisko izdevumu apdrošināšanai

 

5. Apdrošināšanas akciju sabiedrība "SEB Dzīvības apdrošināšana"

Licences izdošanas / pārreģistrācijas datums Licences saturs Īpašie nosacījumi, ja tādi ir
28.10.1998. / 22.05.2002. dzīvības apdrošināšanai  
28.10.1998. / 22.05.2002. nelaimes gadījumu apdrošināšanai  

04.04.2008

veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)

 
     

6. "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība 

Licences izdošanas datums Licences saturs Īpašie nosacījumi, ja tādi ir

08.06.2007./05.08.2010./
29.12.2014.

nelaimes gadījumu apdrošināšanai  

08.06.2007./05.08.2010./
29.12.2014.

dzīvības apdrošināšanai