Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrācijas numurs 50003149401
Juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV - 1010
Izcelsmes valsts Latvija
Uzraugošā Iestāde (WWW) http://www.fktk.lv

 

Reģistrācijas numurs

Apdrošināšanas un

pārapdrošināšanas

starpnieku reģistrā                  06.09.02/1627

Sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus Apdrošināšanas sabiedrības, Apdrošināšanas sabiedrības, un Apdrošināšanas sabiedrības vārdā un interesēs. Ir tiesības saņemt prēmijas un citus maksājumus.

Tirgus segmenti

Tirgus segments: Apdrošināšanas starpnieki
Tālrunis: 6 777 5222
E-pasts: ablvinsurance@ablv.com
Tirgus segments: Kredītiestādes
Tirgus segments: Finanšu instrumentu tirgus

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Gints Pumpurs
Personas veids: Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Būtiskas līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Cassandra Holding Company, SIA (Latvija), SIA "OF Holding" (Latvija), Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, Nika Berne (personas, kas darbojas saskaņoti)
Līdzdalības apjoms: virs 50%

Sankcijas

Pārkāpuma veids: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība un Kredītiestāžu likuma pārkāpumi attiecībā uz informācijas sniegšanu.
Datums: 2016-05-26
Status: Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas: Soda nauda bankai - 3 166 682 eiro. Brīdinājums valdes loceklim Aleksandram Pāžem
Saistītais raksts: FKTK un ABLV Bank, AS parakstījusi administratīvo līgumu, bankai piemērojot soda naudu un izsakot brīdinājumu valdes loceklim

Organizācijas prospekti

2016

Prospekta veids: Pamatprospekts
Vērtspapīru veids: Obligācija
Nominālvērtība: Galīgajos noteikumos
Valūta: Galīgajos noteikumos
Datums: 2016-04-26
Daudzums: 400000000 EUR
Reģistrācijas mērķis: Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti ir pieejami: http://www.ablv.com
http://www.nasdaqomxriga.com
http://www.fktk.lv
Lēmums
Pamatprospekts
Lēmums par pamatprospekta papildinājumiem
Pamatprospekta papildinājumi

2015

Prospekta veids: Pamatprospekts
Vērtspapīru veids: Obligācija
Nominālvērtība: Galīgajos noteikumos
Valūta: Galīgajos noteikumos
Datums: 2015-05-05
Daudzums: 400000000 EUR
Reģistrācijas mērķis: Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti ir pieejami: http://www.nasdaqomxriga.com