Krājaizdevu sabiedrības

| Drukāt

1. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Allažu saime"

Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Tālrunis: 6 797 0250
Fakss: 6 797 0813
Valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders
e-pasts: kks@allazusaime.lv
www.allazusaime.lv 

2. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Avots 37"

Pasta iela 37, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis: 6 30 25533

Fakss: 6 30 22235

Valdes priekšsēdētājs Gundars Preiss

3. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS"
Turgeņeva iela 14, Rīga, LV - 1050
Tālrunis: 6 723 2211 ; 6 723 3458
Fakss: 6 723 2212
Valdes priekšsēdētāja Olga Kazačkova
http://www.dzks.lv
E-pasts: info@dzks.lv

4. Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums"
Katrīnas dambis 22a, Rīga, LV - 1045
Tālrunis: 6 738 9300
Fakss: 6 738 9306
Valdes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Umbraško
Valdes priekšsēdētājs Artūrs Korbuts ,tālr: 67389301
http://www.jurfor.lv

5. Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Dārza ielā 6, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120
Tālrunis: 26435094; 26535540
E-pasts: KandavasKKS@inbox.lv
Valdes priekšsēdētāja Līga Frīdemane

6. Kauguru Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
"Pagastmāja", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224
Tārunis:64228068
Fakss: 64228068
Valdes priekšsēdētājs Igors Pimenovs

7. Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālrunis: 65049595
Valdes priekšsēdētāja Līga Rancāne

8. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Līgatnes Druva"
"Birzes", Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108
Tālrunis: 6 41 55901
Fakss: 6 41 55636
Valdes priekšsēdētāja Inguna Nille

9. Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Licence anulēta saskaņā ar FKTK 05.03.2014. lēmumu.
Liepājas tiesa 27.03.2014. pasludinājusi maksātnespējas procesu
Par maksātnespējas procesa administratori iecelta Svetlana Podziņa

10. Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
"Pagastmāja" Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253
Tālrunis: 63222276, 63295621
Fakss: 63295772
Valdes priekšsēdētāja Ludmila Tjujuševa

11. Pūres Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Pūre 18-14, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
Tālrunis: 2924 9450 ; 26 31 91172
Fakss: 6 31 91146
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Grīnbergs

 12. Raunas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Licence anulēta saskaņā ar FKTK padomes 05.05.2011. lēmumu.

13. Kooperatīvā sabiedrība "Rucavas krājaizdevu sabiedrība"
"Zvaniņš", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Tālrunis: 63467203
Valdes priekšsēdētājs Imants Edmunds Pričins

14. Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Pilsrundāle1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV- 3921
Tālrunis : 6 39 62258
Fakss: 6 39 62268
Valdes priekšsēdētāja Marija Teišerska

15. Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Raiņa iela3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV4240
Tālrunis: 6 42 68154
Fakss 6 42 68657
Valdes priekšsēdētājs Uldis Gruzdiņš

16. Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība"
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 27897783
E-pasts: skolu.ks@lizda.lv
Valdes priekšsēdētāja Ligita Semjonova
17. Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Susējas iela 9, Salas pag., Salas novads,
Tālrunis: 6 52 23233 ; 6 52 37707
Fakss: 6 52 31660
Valdes priekšsēdētāja Ligita Kadžule

18. Straupes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Tautas nams, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
Tālrunis: 6 41 32196
Fakss: 6 41 32295
Valdes priekšsēdētājs Uldis Ezers

19. Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Vecpiebalgas nov.,Taurenes pag., "Nēķina muiža"
Tālrunis: 29445310, 64170316
Fakss: 6 41 66793
Valdes priekšsēdētāja Antoņina Paeglīte

20. Vecpiebalgas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Tālrunis: 27707028
E-pasts: vkks@inbox.lv
Valdes priekšsēdētāja Girta Upena

21. Veselavas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
"Viesturi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
Tālrunis: 6 41 92232, 6 41 92270
Fakss: 6 41 92232
Valdes priekšsēdētāja Emerita Gruzde

22. Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133
Tālrunis: 28379447
E-pasts:  zosenukks@inbox.lv
Valdes priekšsēdētājs  Jānis Livčāns 

23. Cēsu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Vienības laukums 2, Cēsis,Cēsu novads LV - 4100
Tālrunis: 6 41 22895
Fakss: 6 41 22895
E-pasts: ckks2@inbox.lv
Valdes priekšsēdētājs Māris Niklass

24. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"
Bruņinieku iela 29/31 - 503, Rīga, LV - 1001
Tālrunis: 6 703 5932 ; 6 703 5935
Fakss: 6 703 5936
Valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš

25. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Nīgrande"
Kalnu iela2, Nīgrandes pagasts, "Kalni", Saldus novads, LV-3898
Tālrunis: 2948 7835
Fakss: 6 38 72794
Valdes priekšsēdētājs: Daris Ēberliņš

26. Nītaures Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
"Pagasta ēka", Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112
Tālrunis: 6 41 44368
Fakss: 6 41 44348
Valdes priekšsēdētājs: Arnis Lemešonoks

27. Vecumnieku Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Licence anulēta saskaņā ar FKTK padomes 02.07.2014. lēmumu.
28. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Šķilbēni"

Rekova, Šķilbēni pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Mob. telefons: 26253983 (grāmatvede)
Valdes priekšēdētājs: Pēteris Supe

29. Hanzas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Licence anulēta saskaņā ar FKTK padomes 12.09.2017. lēmumu.

30. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā
krājaizdevu sabiedrība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV - 1001
Tālrunis: 6 727 2943
Fakss: 6 727 3543
Valdes priekšsēdētāja: Tatjana Brakše

31. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss"
Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Tālrunis / fakss: 6 34 98833
E-pasts: daigadzesite@gmail.com
Valdes priekšsēdētājs: Māris Petrēvics

32. Latvijas Industrālo nozaru arodbiedrības biedru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Iesniegts ppaziņojums par LIA KKS likvidācijas uzsākšanu 19.12.2008.
Pamatojoties uz Krājaizdevu sabiedrības likuma 28. panta.

Licence anulēta saskaņā ar FKTK padomes 04.12.2009. lēmumu.

33. LABA Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011

Tālrunis: 28667062

E-pasts: lpnakks@inbox.lv, laba.kks@gmail.com 

Valdes priekšsēdētāja: Anžela Reinbaha

34. Tirzas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
"Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads., LV - 4424
Fakss : 6 44 97641
Valdes priekšsēdētāja: Līga Kozule

35. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES DUKĀTS"
Iesniegts paziņojums par KKS "VIDZEMES DUKĀTS"  likvidācijas uzsākšanu 13.10.2009.
Pamatojoties uz Krājaizdevu sabiedrības likuma 28.panta 1.punktu.
Licence anulēta saskaņā ar FKTK padomes 04.12.2009. lēmumu.

36.Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"
Ausekļa iela 3-60, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67324685, 29568420
Valdes priekšsēdētāja Anna Bētiņa

37. Latvijas Lauksaimniecības Kameras Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "KRĀJKASE"
Licence anulēta saskaņā ar FKTK padomes 19.06.2014. lēmumu.

38. Ķekavas novada kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
Ķekavas novads, LV-2128
Tālrunis: 28260358
Valdes priekšsēdētāja: Dzintra Lintere

39. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Latvijas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība"
"Ziedi 1", Auru pagasts
Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: 22302600
Valdes priekšsēdētāja: Irina Pilvere
40. Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
Pērnavas ielā 19, LV-1012
Tālrunis: 29176582; 29416532
Valdes priekšsēdētājs: Uldis Cimdiņš