Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrācijas numurs 40103303559
Juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, LV - 1010
Izcelsmes valsts Latvija
Uzraugošā Iestāde (WWW) http://www.fktk.lv

 

Reģistrācijas numurs

Apdrošināšanas un

pārapdrošināšanas

starpnieku reģistrā                  06.09.02/1717

Sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus Apdrošināšanas sabiedrības un Apdrošināšanas sabiedrības vārdā un interesēs.

Ir tiesības saņemt prēmijas un citus maksājumus.

Tirgus segmenti

Tirgus segments: Kredītiestādes
Tālrunis: 67010000
E-pasts: info@citadele.lv
Interneta vietne: http://www.citadele.lv
Tirgus segments: Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Tirgus segments: Apdrošināšanas starpnieki
Tirgus segments: Maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Guntis Beļavskis
Izcelsmes valsts: -
Personas veids: Valdes priekšsēdētājs
Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Daiga Behmane
Personas veids: Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Būtiskas līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: akcionāru grupa ar RA Citadele Holdings LLC (ASV) kā vadošo akcionāru
Līdzdalības apjoms: virs 50%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka
Līdzdalības apjoms: no 20% līdz 33%

Licences / Darbības veidi

Darbības veids: Kredītiestādes darbība
Darbojas no: 2010-08-01

Organizācijas prospekti

2017

Prospekta veids: Pamatprospekts
Vērtspapīru veids: Obligācija
Nominālvērtība: Galīgajos noteikumos
Valūta: Galīgajos noteikumos
Datums: 2017-11-02
Daudzums: 25000000 EUR
Reģistrācijas mērķis: Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti ir pieejami: http://www.citadele.lv
http://www.fktk.lv
http://www.nasdaqbaltic.com
Grozījumi galīgajos noteikumos
Lēmums
Pamatprospekts
Kopsavilkums LV
Gada pārskats 2015
Gada pārskats 2016
Starpperioda pārskats 2017
Galīgie noteikumi

2016

Prospekta veids: Pamatprospekts
Vērtspapīru veids: Obligācija
Nominālvērtība: Galīgajos noteikumos
Valūta: Galīgajos noteikumos
Datums: 2016-11-08
Daudzums: 40000000 EUR
Reģistrācijas mērķis: Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti ir pieejami: http://www.citadele.lv
http://www.fktk.lv
http://www.nasdaqomxriga.com
Lēmums
Pamatprospekts
Kopsavilkums LV
Gada pārskats 2014
Gada pārskats 2015
Starpperioda pārskats 2016
Galīgie noteikumi
Pamatprospekta papildinājumi
Lēmums par pamatprospekta papildinājumiem
Galīgie noteikumi papildināti

2015

Prospekta veids: Emisijas prospekts
Vērtspapīru veids: Akcija
Nominālvērtība: 0.1
Valūta: EUR
Datums: 2015-10-22
Daudzums: 100000000
Reģistrācijas mērķis: Vērtspapīru publiskais piedāvājums
Prospekti ir pieejami: http://www.citadele.lv