Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrācijas numurs 50003086271
Juridiskā adrese Muitas iela 1, Rīga, LV - 1134
Izcelsmes valsts Latvija
Uzraugošā Iestāde (WWW) http://www.fktk.lv

 

Reģistrācijas numurs

Apdrošināšanas un

pārapdrošināšanas

starpnieku reģistrā                  06.09.02/1736

Sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus Apdrošināšanas sabiedrības (ir tiesības saņemt prēmijas un citus maksājumus), Apdrošināšanas sabiedrības un Apdrošināšanas sabiedrības (nav tiesības saņemt prēmijas un citus maksājumus) vārdā un interesēs.

 

Tirgus segmenti

Tirgus segments: Kredītiestādes
Tālrunis: 67041300
E-pasts: welcome@privatbank.lv
Interneta vietne: https://www.privatbank.lv/
Tirgus segments: Apdrošināšanas starpnieki
Tirgus segments: Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Tirgus segments: Maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Iluta Stankeviča, Arita Kalmane
Personas veids: Atbildīgā persona
Tālrunis: 6 778 0496
E-pasts: arita.kalmane@privatbank.lv

Atbildīgā persona par apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: Inga Rumba
Personas veids: Valdes priekšsēdētāja p.i.

Būtiskas līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: publiska akciju sabiedrība komercbanka "PrivatBank"
Līdzdalības apjoms: no 33% līdz 50%

Licences / Darbības veidi

Darbības veids: Kredītiestādes darbība
Darbojas no: 1992-07-31

Sankcijas

Pārkāpuma veids: Pārkāpumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL), Kredītiestāžu likuma, kā arī "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvo noteikumu" un "Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu" prasīb
Datums: 2015-11-25
Status: Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas: Uzdevums nomainīt bankas valdi. 2 016 830 eiro sods bankai. Individuāla soda nauda valdei: Oleksandram Trubakovam (atstādināts no amata) – 96 449 eiro Ivetai Ķerpei (atstādināta no amata) – 25 869 eiro Rolandam Pētersonam – 15 411 eiro Oleksandram Me
Saistītais raksts: FKTK piemēro AS "PrivatBank" soda naudu 2 milj. eiro apmērā, uzdod nomainīt valdi
Pārkāpuma veids: NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.
Datums: 2017-06-26
Status: Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas: Soda nauda bankai - 35 575 eiro
Saistītais raksts: FKTK sadarbībā ar ASV tiesībsargājošām iestādēm atklāj trūkumus un piemēro soda naudu trim bankām
Pārkāpuma veids: Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums: 2019-04-30
Status: Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas: Soda nauda – 9 585 eiro
Saistītais raksts: FKTK vairākām bankām piemēro sankcijas par revidēta gada pārskata neiesniegšanu un nepubliskošanu likumā noteiktajā termiņā