Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes par nosacījumiem, lai varētu izmantot atbrīvojumu no ārkārtas mehānisma saskaņā ar 33. panta 6. punktu Regulā (ES) 2018/389

Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnes par nosacījumiem, lai varētu izmantot atbrīvojumu no ārkārtas mehānisma saskaņā ar 33. panta 6. punktu Regulā (ES) 2018/389 (RTS – regulatīvie tehniskie standarti par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka izmantos pamatnostādnes savā darbībā un uzraudzības praksē, piemērojot Regulas (ES) 2018/389 33. panta 6. punktā minētās prasības, un norāda, ka tirgus dalībniekiem ir jāievēro pamatnostādņu prasības, ja tie vēlas saņemt atbrīvojumu no ārkārtas mehānisma izveides maksājumu ierosināšanas vai konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātajos lietojumprogrammu saskarņu risinājumos.

Pamatnostādņu teksts pieejams EBI tīmekļvietnē.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm