Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1278 (2015. gada 9. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saistībā ar norādēm, veidnēm un definīcijām

31.07.2015
  • Section:

 

Contacts


Address:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Phone:
6 7774800
E-mail:
To report on unauthorised firms
Data protection

Follow the news