FKTK paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi, piemērošanu

Eiropas Banku iestāde ir publicējusi pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 “Pamatnostādnes par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi” (turpmāk – pamatnostādnes).

Lai palīdzētu finanšu sektora klientiem, kas nonākuši grūtībās Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ, Latvijas Finanšu nozares asociācija 2020. gada aprīlī izstrādāja moratoriju fiziskām un juridiskām personām izsniegtajiem kredītiem, kas paredz kredīta pamatsummas maksājumu atlikšanu hipotekārajiem kredītiem līdz 12 mēnešiem, patēriņa kredītiem, uzņēmumu kredītiem un līzinga darījumiem – līdz 6 mēnešiem. Moratorijam varēja pieteikties līdz 2020. gada 30. septembrim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija atzīst Latvijas Finanšu nozares izveidotos moratorijus fiziskām un juridiskām personām par atbilstošiem Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm, tādējādi moratorija ietvaros veiktos grozījumus kredītu līgumos banka uzraudzības pārskatos neuzskata par kredītu pārskatīšanu (forbearance) Regulas Nr. 575/2013 47.b panta izpratnē un pārstrukturēšanu finansiālu grūtību dēļ Regulas Nr. 575/2013 178. panta 3. punkta d) apakšpunkta izpratnē.

Pamatnostādņu teksts pieejams Eiropas Banku iestādes tīmekļvietnē.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm