Apstiprināti grozījumi normatīvajos noteikumos par prasībām informācijas atklāšanai par ienākumus nenesošiem un pārskatītiem riska darījumiem

07.04.2020
  • Sadaļa:
2020. gada 31. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi noteikumus "Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu"".

Grozījumi paredz, ka informāciju par ienākumus nenesošiem un pārskatītiem riska darījumiem kredītiestādes atklāj saskaņā ar Eiropas Banku iestādes 2018. gada 17. decembra pamatnostādnēs EBA/GL/2018/10 “Pamatnostādnes par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu” noteiktajām pārskata formām, ievērojot šajās pamatnostādnēs noteikto periodiskumu (28.4 punkts) un ņemot vērā proporcionalitātes principu atkarībā no kredītiestādes nozīmīguma un NPL rādītāja.

Prasību par informācijas atklāšanu par ienākumus nenesošiem un pārskatītiem riska darījumiem kredītiestādes sāks piemērot, atklājot informāciju par stāvokli 2020. gada 30. jūnijā un turpmāk.

Grozījumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807
e-pasts: kristine.tjarve@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm