Apstiprināti grozījumi FKTK noteikumos “Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai”

05.04.2022
  • Sadaļa:
Kopš 04.11.2014. Eiropas Centrālā banka (turpmāk – ECB) ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz visu tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo iestāžu, t.i., gan kredītiestāžu, gan (jaukto) finanšu pārvaldītājsabiedrību, vadības struktūru locekļu iecelšanu. ECB kā tiešais nozīmīgo iestāžu uzraugs izstrādāja visām dalībvalstīm vienotu amatpersonu piemērotības novērtēšanas formu, kas 08.12.2021. tika publicēta ECB tīmekļa vietnē.

Ievērojot minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi grozījumus normatīvajos noteikumos “Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai”, paredzot, ka Latvijas nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes nesniedz noteikumu 1. pielikumā pievienoto piemērotības un atbilstības novērtējuma anketu, bet aizpilda ECB pārziņā esošajā informācijas apmaiņas tiešsaistes portālā – IMAS portālā – pieejamo tiešsaites formu, ar kuras saturu var iepazīties FKTK tīmekļa vietnē: https://www.fktk.lv/licencesana/kreditiestades/imas-portals/.

Tāpat, ņemot vērā, ka pārvaldītājsabiedrības var būt kredītiestāžu grupu mātes uzņēmumi, un atbilstoši Kredītiestāžu likuma 4.1 pantam tām ir jāievēro Kredītiestāžu likumā un ES regulā Nr. 575/2013 paredzētās prasības un pasākumi, kuras piemēro kredītiestādei, tostarp attiecībā uz to valdes locekļu piemērotības novērtēšanu, noteikumu grozījumos noteikta kārtība, kādā šādas pāvaldītājsabiedrības  iesniedz dokumentus tās valdes locekļu piemērotības novērtēšanai.

Noteikumu grozījumos ietvertas arī prasības situācijai, kad izmaiņas kredītiestādes/ pārvaldītājsabiedrības amatpersonu sastāvā tiek plānotas būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas procesa ietvaros, nosakot iesniedzamos dokumentus un to izskatīšanas termiņus.

Noteikumu grozījumi 5. aprīlī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2022/67.1.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!