Atbilstoši Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, FKTK piemēro elastīgu pieeju MiFID II informācijas sniegšanā

01.04.2020
  • Sadaļa:
Ņemot vērā ārkārtas situāciju saistītībā ar Covid-19 izplatīšanos, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un nacionālie uzraugi piemēro elastīgo pieeju attiecībā uz dažiem MiFID II informācijas sniegšanas pienākumiem: izpildes vietas publicējamo informāciju par darījumiem iepriekšējā ceturksnī saskaņā ar RTS 27 un ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju publicējamo informāciju par klientu rīkojumu izpildes kvalitāti iepriekšēja gadā saskaņā ar RTS 28.

FKTK informē, ka rīkojumu izpildes vietas (birža, DTS, sistemātiskie internalizētāji un citi likviditātes nodrošinātāji) ir tiesīgas RTS 27 paredzēto informāciju par 2019. gada 4. ceturksni publicēt tik ātri, cik ir iespējams pēc regulā paredzēta termiņa 2020. gada 31. marta, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Iestādes – ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji (bankas, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības)  ir tiesīgas RTS 28 paredzēto informāciju par 2019. gadā izpildītiem klientu rīkojumiem publicēt tik ātri, cik ir iespējams pēc regulā paredzēta termiņa 2020. gada 30. aprīlī, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

FKTK neplāno piemērot korektīvus pasākumus, ja informācijas sniegšanas pienākumi tiks izpildīti minētajos termiņos.

EVTI paziņojums ir pieejams EVTI tīmekļa vietnē: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-reports-under-mifid-ii

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm