ESMA publiskā konsultācija par tehnisko standartu projektiem saistībā ar kopfinansējuma regulējuma ieviešanu

15.03.2021
  • Sadaļa:

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities Market Authority) (turpmāk – ESMA) sākusi publisko konsultāciju par tehnisko standartu projektiem, kas saistīti ar regulu Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai[1] (turpmāk – regula).

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu tirgus strauji attīstās Eiropā, paplašinot iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem saņemt finansējumu kapitālā vai aizdevumu formā nebanku tirgū. Jaunā kolektīvā finansējuma regula reglamentē uz aizdevumiem balstītus un uz kapitālu balstītus kolektīvās finansēšanas pakalpojumus Eiropas Savienībā (turpmāk – ES). Regula paredz ieviest vienotu prasību kopumu, kas piemērojamas kolektīvā finansējuma pakalpojumu sniedzējiem visā ES, tostarp stingrus un vienotus nosacījumus ieguldītāju aizsardzībai.

Regula nosaka prasību ESMA izstrādāt 12 tehniskos standartus, kas sevī ietver astoņus regulatīvos tehniskos standartus un četrus īstenošanas tehniskos standartus. FKTK aktīvi piedalās ESMA darba grupā tehnisko standartu projektu noteikumu izstrādē un sniedz atbalstu Latvijas finanšu jomas uzņēmumiem regulējuma jautājumu interpretācijā. ESMA konsultācijas dokumentā aicina kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus sniegt ieguldījumu izstrādāto tehnisko standartu attīstīšanā un izstrādē.

FKTK aicina potenciālos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus un citus interesentus, kuri uzskata, ka ESMA izstrādāto tehnisko standartu projektu noteikumi var būtiski ietekmēt viņu intereses, izmantot iespēju izteikt savu viedokli un pamatot to publiskās konsultācijas ietvaros. Saņemtos viedokļus ESMA izvērtēs, veicot tehnisko standartu turpmāko izstrādi.

Publiskās konsultācijas ietvaros iesūtamo atbilžu beigu termiņš ir 28.05.2021.

Publiskās konsultācijas dokumenti, kā arī atbilžu iesūtīšanas tehniskā informācija ir pieejama ESMA tīmekļvietnē: Consultation on draft technical standards under the ECSP Regulation (europa.eu).

FKTK Inovāciju centrā gan esošiem Latvijas tirgus dalībniekiem, gan arī jaunuzņēmumiem ir iespēja konsultēties ar FKTK ekspertu komandu, kas specializējas dažādu finanšu nozares regulējuma normu pārzināšanā un to interpretācijā saistībā ar inovatīvu finanšu pakalpojumu risinājumiem, tai skaitā arī par kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem. Aicinām rakstīt uz fintech@fktk.lv, lai uzdotu jautājumus vai norunātu tikšanos, ko organizēsim, izmantojot tiešsaistes tikšanos platformu rīkus.

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32020R1503

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm