EVTI publiskojusi pamatnostādnes par Direktīvas 2011/61/ES 25. pantu

26.07.2021
  • Sadaļa:

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) 2021. gada 23. jūnijā publiskojusi pamatnostādnes Nr. ESMA34-32-701 “Pamatnostādnes par Direktīvas 2011/61/ES 25. pantu”, kas pieejamas EVTI tīmekļvietnē un stāsies spēkā 2021. gada 24. augustā.

Pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā un nodrošināt vienotu, vienveidīgu un konsekventu Direktīvas 2011/61/ES 25. panta piemērošanu, t.i., lai kompetentās iestādes, novērtējot ar sviras finansējumu saistīto sistēmisko risku un lemjot par sviras finansējumu ierobežojošu pasākumu ieviešanu, piemērotu konsekventu pieeju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) paziņojums par Pamatnostādņu ieviešanu ir pieejams FKTK tīmekļvietnē.

FKTK izmantos pamatnostādnes savā darbībā un uzraudzības praksē, piemērojot Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 60. pantā minētās prasības minētā riska novērtējuma īstenošanā.

EVTI publiskojusi pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem saskaņā ar NTF regulu

EVTI 2021. gada 29. jūnijā publiskojusi pamatnostādnes Nr. ESMA34-49-291 “Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem saskaņā ar NTF regulu”, kas pieejamas EVTI tīmekļvietnē un stāsies spēkā 2021. gada 30. augustā.

Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt kopīgu, vienotu un konsekventu Regulas 28. panta 1. punktā minēto prasību piemērošanu. EVTI ir deleģējums izstrādāt pamatnostādnes, lai noteiktu kopīgus atsauces parametrus stresa testa scenārijiem, kas jāietver stresa testos, ņemot vērā Regulas 28. panta 1. punktā norādītos faktorus. Saskaņā ar Regulas 28. panta 7. punktu EVTI ir pienākums atjaunināt Pamatnostādnes vismaz reizi gadā, ņemot vērā notikumu attīstību tirgū.  FKTK paziņojums par Pamatnostādņu ieviešanu ir pieejams FKTK tīmekļvietnē.

FKTK izmantos Pamatnostādnes savā darbībā un uzraudzības praksē un sagaida, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kuri nodibinās un pārvaldīs NTF, ievēros Pamatnostādnēs noteikto.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm