EVTI publiskojusi pamatnostādnes par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu stresa testiem

16.09.2020
  • Sadaļa:
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) 2020. gada 16. jūlijā publiskojusi pamatnostādnes par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un alternatīvo ieguldījumu fondu stresa testiem.

Pamatnostādnes “Par PVKIU un AIF likviditātes stresa testiem” publicētas EVTI tīmekļvietnē https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-897_guidelines_on_liquidity_stress_testing_in_ucits_and_aifs_lv.pdf, tās stāsies spēkā 30.09.2020.

Pamatnostādņu mērķis ir panākt konstruktīvu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā un nodrošinātu vienveidīgu un konsekventu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, pilnveidojot ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu likviditātes stresa testēšanas standartus, kā arī veicināt vienotu uzraudzības praksi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) paziņojums par pamatnostādņu ieviešanu ir pieejams FKTK mājaslapā https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/ieguldijumu-parvaldes-sabiedribas/es-normativie-akti/evti-pamatnostadnes/.

FKTK izmantos šīs pamatnostādnes savā darbībā un uzraudzības praksē un sagaida, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki stresa testēšanas procesā ievēros pamatnostādnēs noteikto.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm