FKTK apkopojusi un nosūtījusi bankām informāciju par labāko praksi patiesā labuma guvēju noskaidrošanā

28.08.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), ieviešot Moneyval rekomendāciju uzlabot normatīvo aktu par patiesā labuma guvēja (PLG) identifikācijas un atbilstības pārbaudes izpratni un piemērošanu finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, veica 15 banku un piecu dalībvalstu banku filiāļu, kas veic darbību Latvijas Republikā, izstrādāto iekšējo normatīvo dokumentu izpēti un apkopoja informāciju par banku noteikto kārtību, kādā tās veic PLG noskaidrošanu un pārliecināšanos par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību (verifikācija).

FKTK ir sagatavojusi un nosūtījusi informāciju bankām, kurā apkopota labākā prakse banku noteiktajā kārtībā par PLG noskaidrošanu un pārliecināšanos par noskaidrotā PLG atbilstību, kā arī konstatētas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Papildus ir sagatavots skaidrojums par Latvijas Republikas normatīvo aktu piemērošanu, analizējot identificētās problēmas tiesību aktu piemērošanā, veicot PLG noskaidrošanu un atbilstības pārbaudi.

PLG noskaidrošanā ir būtiski piemērot uz riska izvērtējumu balstītu pieeju, kuras ietvaros bankām iekšējos normatīvajos aktos jāizstrādā detalizētas prasības PLG identifikācijai un atbilstības pārbaudei. Tādējādi novēršot iespējamību, ka, piemēram, zem sarežģītas īpašumtiesību un pārvaldības struktūras tiek slēpts PLG un formālais PLG darbojas trešās personas interesēs vai kontrolē. Vienlaikus banku iekšējos normatīvos aktos nosaka pazīmes, kas liecina, ka PLG darbojas trešās personas labā, un uz kura pamata tiek uzsākta klienta padziļinātā izpēte.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm